Poplatky

Odbor finanční, oddělení daní a poplatků vykonává správu u těchto místních poplatků:

1) Místní poplatek za komunální odpad  - oblast upravuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2013

2) Místní poplatek ze psů - oblast upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Znění obecně závazných vyhlášek naleznete na webových stránkách na odkazu :

Právní předpisy města

Základní informace k poplatku za komunální odpad v roce 2014

Další podrobné informace ke správě uvedených poplatků (viz bod 1 a 2) získáte  na oddělení daní a poplatků

Miroslav Glaser, telefon 469 657 490, e-mail: miroslav.glaser@chrudim-city.cz

Adéla Ratzenbeková, telefon 469 657 491, e-mail: adela.ratzenbekova@chrudim-city.cz

Kontakt

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail: urad@chrudim-city.cz
E-podatelna: podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu

Turistické informační centrum: Tel., Fax.: 469 657 821

Novinky e-mailem


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE