Úvodní strana Kontakt

Kontakt

Adresa

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 00270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail: urad@chrudim-city.cz
E-podatelna: podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu

Turistické informační centrum:   tel: 469 657 821; 773 993 333

Klienti MěÚ Chrudim mohou během vyřizování svých záležitostí na MěÚ Chrudim použít bezplatné parkoviště ve dvoře za budovou Pardubická 67.

Pracoviště

Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Resselovo náměstí 1
537 16 Chrudim

Pardubická 67
537 16 Chrudim

Email na jednotlivé pracovníky: jmeno.prijmeni@chrudim-city.cz

Telefonní seznam

Legenda - umístění v budovách:

Resselovo nám. 1
Resselovo nám. 77
Pardubická 67
Pardubická 53
Starosta a místostarostové Řídí odbory MěÚ
Řezníček Petr, Mgr. 469 657 140 starosta Odbor kanceláře tajemníka 
Odbor investic 
Odbor finanční
Útvar interního auditu a kontroly
220
Trávníček Jaroslav, Ing. 469 657 143 1. místostarosta Odbor správy majetku
Odbor dopravy
Stavební odbor
220
Tejkl Miroslav, JUDr. 469 657 142 místostarosta Obecní živnostenský úřad
Odbor sociálních věcí
Městskou policii 
217
Čechlovský Jan, Mgr. 469 657 144 místostarosta Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
(s výjimkou úseku cestovního ruchu a úseku Turistické a informační centrum)
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
219
Málek Roman, MBA místostarosta Odbor správní
Odbor životního prostředí

úsek cestovního ruchu a úsek Turistické a informační centrum Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče

221
Útvar interního auditu a kontroly
Šiklová Lenka, Ing. 469 657 737 vedoucí útvaru 234
Picková Zdeňka, Bc. 469 657 736 kontrola 234A
Rubášová Milena, Ing. 469 657 735 auditor 234A
 
Odbor kanceláře tajemníka
Chmelík František, Ing. 469 657 700 tajemník 242A
Kandusová Jitka, Ing. 469 657 710 vedoucí odboru 240A
sekretariát
Tvarohová Monika, DiS. 469 657 141 asistentka starosty 220
Ročňová Martina 469 657 702 asistentka tajemníka 242
Halousková Petra, Mgr. 469 657 145 asistentka místostarostů 220
Dundáčková Zuzana, Bc. 469 657 712 asistentka vedoucí kanceláře tajemníka 240
odd. vnějších vztahů
Drašnarová Sylva, Mgr.  469 657 147 tisková mluvčí 215
Prokopec Aleš, Mgr. 469 657 147 tiskový mluvčí 215
oddělení právní
Půlpánová Dana, Mgr. 469 657 734 vedoucí oddělení 238
Hegrová Věra, Mgr. 469 657 738 právník 213
Stejskalová Jana, Mgr. 469 657 740 metodik veřejných zakázek 236
Tejkl Miroslav, JUDr. 469 657 739 právník 236
Tulis Petr, Mgr. 469 657 733 právník 213
oddělení klientského servisu
Fančovičová Zdenka Ing. 469 657 657 vedoucí oddělení 110
Cacková Ludmila 469 657 640 podatelna 117
Franzová Kreuzerová Eva 469 657 669 pokladna 108
Jeníčková Věra 469 657 158 podatelna 117
Ticháková Zdena 469 657 659 recepce 112
Zelená Dita 469 657 667 pokladna 106
oddělení hospodářské správy
Malinová Jana, DiS. 469 657 150 vedoucí oddělení 226
Dušková Monika 469 657 152 evidence majetku 224
Merhaut Jindřich 469 657 151 správa budov MěÚ 228
Rybička Josef 469 657 198 údržba dílna
Špulák Jiří 469 657 198 údržba dílna
Zemanová Iveta 469 657 153 majetek 224
oddělení informatiky
Vojtíšková Jarmila, Ing. 469 657 650 vedoucí informatik 444
Holeka Lubomír, Bc. 469 657 653 správa sítí 433
Prášil Karel 469 657 652 správa sítí 433
Ratzenbek Karel 469 657 654 GIS 440
Stiller Václav 469 657 651 správa aplikací 211
oddělení krizového řízení
Kozák Marek, Bc., Mgr. 469 657 660 vedoucí oddělení 101A
Petráň Aleš 469 657 661 krizové řízení 101
úsek personální a mzdový
Řezníčková Dagmar 469 657 730 personalistika 230
Kubistová Jiřina, DiS. 469 657 732 mzdy 232
Štenglová Renáta, Bc. 469 657 731 mzdy 232
 
Odbor investic
Pecina Petr, Ing. 469 657 120 vedoucí odboru 105
oddělení investic
Dušek Soběslav, Ing. 469 657 121 vedoucí oddělení, školky, školy, knihovna 114A
Beránek Miroslav 469 657 122 oprava komunikací, hradby, sochy, kašny 113
Dundáčková Iva 469 657 123 ekonom 112
Karas Zdeněk 469 657 124 kina, divadla, muzea, kanalizace, plyn, voda 114
Myšková Kamila 469 657 126 pozemní komunikace  113
Piklová Hana 469 657 125 veřejné zakázky, adresář firem, veřejné osvětlení 106
Strnadová Magdalena, Ing. arch.  469 657 128 výstavba a rekonstrukce komunikací, včetně veřejného osvětlení  114
úsek údržby zeleně
Dušánková Hana 469 657 127 zeleň, dětská hřiště, vodní toky 327
Jánská Kateřina 469 657 129 zeleň, hřiště, obecně a veř.prospěšné práce 326
 
Odbor správy majetku
Havelka Milan, Ing. 469 657 160 vedoucí odboru, pojistné události (úrazy, škody) 106A
oddělení správy majetku
Tichý Ladislav, Ing. 469 657 166 pověřený vedoucí oddělení, prodej, směny, nabytí nemovitostí, průmyslové zóny 109
Hrstková Martina 469 657 162 prodej, směny, nabytí a ostatní převody nemovitostí 111
Medunová Ladislava 469 657 163 pronájem a výpůjčky pozemků, užívání veřejného prostranství 110
Novotný Vladimír, Ing. 469 657 165 věcná břemena, vodohospodářské stavby 107
Benešová Petra, Mgr. 469 657 161 prodej, směny, nabytí a ostatní převody nemovitostí 108
Moučková Marcela, Bc. 469 657 164 evidence smluv, evidence a převody nemovitosí 110
Korečková Petra  469 657 181 evidence nemovitostí, ekonom, pojištění majetku a odpovědnosti 111
oddělení správy bytového a nebyt. fondu
Stuchlík Daniel 469 657 170 vedoucí oddělení 004
Machová Lucie 469 657 172 prodej bytů, pronájmy nebytů , směny a podnájmy bytů --
Šťovíčková Pavla, Ing. 469 657 171 ekonom 004
Votruba Jaroslav 469 657 173 bytový technik 001
 
Odbor dopravy
Klimek Martin, Ing. 469 657 500 vedoucí odboru 300A
odd. evidence řidičů
Pinkeová Petra, Ing. 469 657 520 vedoucí oddělení , zkušební komisař 132
Mrkvička Roman 469 657 521 zkušební komisař 130
Pospíšil Vladimír 469 657 533 zkušební komisař 130
Pudilová Lenka, DiS. 469 657 534 evidence řidičů 128
Špačková Irena 469 657 523 evidence řidičů 128
Ventluková Kateřina 469 657 522 evidence řidičů 132
odd. evidence motorových vozidel
Marková Jana, Ing. 469 657 525 vedoucí oddělení 118
Andrejchová Irena 469 657 529 evidence vozidel 116
Bárta Jan 469 657 530 evidence vozidel 118
Drábek Václav 469 657 524 evidence vozidel 114
Fořtová Iva 469 657 527 evidence vozidel 114
Hegrová Marta 469 657 524 evidence vozidel 114
Koukolová Hana 469 657 526 evidence vozidel 116
Nováková Romana 469 657 531 evidence vozidel 116
Vlčková Alena, Bc. 469 657 526 evidence vozidel 116
oddělení dopravy a komunikací
Šikl Milan, Lic.  469 657 504 vedoucí oddělení 308A
Brandová Kateřina, Bc.  469 657 505 komunikace 308
Holíková Sandra 469 657 503 komunikace 306
Pecháčková Soňa, Ing. 469 657 502 komunikace 310
Šupíková Jana 469 657 506 komunikace 308
oddělení přestupků v dopravě
Bláhová Martina 469 657 513 přestupky v dopravě 204 
Černíková Simona 469 657 510 přestupky v dopravě 202
Kopřiva Jan, Ing.  469 657 511 přestupky v dopravě 302
Madolová Jiřina 469 657 512 přestupky v dopravě 304
 
Odbor finanční
Vránová Hana, Bc. 469 657 480 vedoucí odboru 328
oddělení daní a poplatků
Glaser Miroslav 469 657 490 vedoucí oddělení 319
Ratzenbeková Adéla 469 657 491 poplatky 319
oddělení rozpočtové
Stýblová Jaroslava 469 657 481 vedoucí oddělení 326
Pertlová René   469 657 483 rozpočet 322
Podvolecká Petra 469 657 482 rozpočet 322
oddělení účetnictví
Pudrová Iva 469 657 485 vedoucí oddělení 316
Burešová Zdeňka 469 657 486 účtárna 314
Hajdová Anna 469 657 484 účtárna 318
Jiráčková Marie 469 657 489 účtárna 320
Kohoutová Monika, Lic.  469 657 487 účtárna 314
Molková Jana 469 657 488 účtárna 320A
úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek
Mikulová Julie, Lic.  469 657 495   317
Houžvičková Iveta 469 657 495   317
Trpkošová Dagmar 469 657 496   317
 
Odbor sociálních věcí
Pochobradská Radka, Mgr. 469 657 580 vedoucí odboru, manažer prevence kriminality  215
Bartáková Světlana, Bc.  469 657 556 ekonom odboru 207
Ptáček Ján 469 657 552 asistent prevence kriminality 200
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Zabranská Martina, Mgr. 469 657 570 vedoucí oddělení   210
Dobšíček Jan, Bc.  469 657 563 kurátor pro mládež 108
Chvojková Bohumila 469 657 583 opatrovnictví, soc. právní ochrana 224
Janderová Barbora, Mgr. Bc. 469 657 579 kurátorka pro mládež 226
Kopecká Václava, Bc. 469 657 566 opatrovnictví, soc. právní ochrana 222
Kysela Luboš, Mgr. 469 657 587 kurátor pro mládež 108
Madajová Karolína, Mgr. 469 657 577 kurátorka pro mládež 111
Miková Martina, DiS. 469 657 585 opatrovnictví, soc. právní ochrana 223
Mikulecká Gabriela, DiS.  469 657 575 náhradní rodinná péče, doprovázení  205
Nováková Markéta, Mgr. 469 657 589 opatrovnictví, soc. právní ochrana 207
Pecinová Radka, Mgr. 469 657 566 opatrovnictví, soc. právní ochrana 222
Pelíšková Sylva, Bc. 469 657 576 opatrovnictví, soc. právní ochrana 223
Peterová Nadežda, Bc 469 657 562 opatrovnictví, soc. právní ochrana 222
Plíšková Blanka 469 657 574 opatrovnictví, soc. právní ochrana 225
Pokorná Eva, Bc. 469 657 588 kurátorka pro mládež 109
Polanská Helena, Bc. 469 657 578 náhradní rodinná péče 206
Smejkalová Dita, Bc. 469 657 559 opatrovnictví, soc. právní ochrana 221
Stodolová Šoupalová Věra, DiS. 469 657 573 opatrovnictví, soc. právní ochrana 221
Šimonková Ježková Vladimíra, Mgr. 469 657 561 náhradní rodinná péče 204
Štursová Radka, Bc. 469 657 568 opatrovnictví, soc. právní ochrana 226
oddělení sociální prevence a pomoci
Málková Ivana, Mgr. 469 657 553 vedoucí oddělení 205A 
Balková Veronika, Bc. 469 657 571 sociální pracovnice  201A
Cachová Hana, Bc. 469 657 555 sociální pracovnice 203
Doskočilová Blanka, Mgr. 469 657 558 sociální pracovnice 201 
Dytrt Martin 469 657 565 koordinátor komunitního plánování sociálních služeb 200
Langová Janka, Mgr. 469 657 558 sociální pracovnice 203
Sádovská Vladěna, Bc. 469 657 557 sociální pracovnice 205
Voráčková Marcela, DiS. 469 657 554 sociální pracovnice 201
Zemanová Aneta, Bc., Ing. 469 657 582 kurátorka pro dospělé 203A 
 
Odbor správní
Doležalová Eva, Mgr. 469 657 200 vedoucí odboru 334
oddělení dokladů a evidence obyvatel
Dušková Monika, Ing. 469 657 230 vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel 102
Wurstová Iva 469 657 232

občanské průkazy, cestovní doklady
Voženílková Iveta občanské průkazy, cestovní doklady
Šárová Věra občanské průkazy, cestovní doklady
Šedová Dagmar, DiS. občanské průkazy, cestovní doklady  
Šindelářová Hana 469 657 231 občanské průkazy, cestovní doklady
Vorlíčková Jana, Bc. 469 657 223 evidence obyvatel 100A
Němcová Miluše 469 657 202 evidence obyvatel 104
úsek matrik
Andrýsková Jana 469 657 210 vedoucí úseku matrik 336
Procházková Jaroslava 469 657 212 matrika 336
Toufarová Renata 469 657 211 matrika 336
úsek vnitřních věcí
Mašterová Renata, Ing.  469 657 203 volby, spisová služba 330
Gdulová Bianka, DiS. 469 657 215 přestupky 332
Švábová Alena, DiS.  469 657 216 přestupky 332
 
Odbor územ. plánování a regionál. rozvoje
Kopecký Petr, Ing. 469 657 450 vedoucí odboru 407
odd. regionálního rozvoje
Luptáková Hana, Ing. 469 657 470 vedoucí oddělení 405
Harvánková Jana, DiS. 469 657 471 regionální rozvoj 403A
Chudomský David, dipl. ekonom 469 657 472 regionální rozvoj 403A
Nováková Ivana 469 657 451 sekretariát, reg.rozvoj 403
Pavlík Zdeněk, Bc. 469 657 261 energetický manažer 412
oddělení územního plánování
Stará Alena, Ing. 469 657 475 vedoucí oddělení, územní plán Chrudim 401A
Havlík Zdeněk, Bc. 469 657 473 územní plány obcí 401
Kovandová Hana, Ing. 469 657 474 územní plány obcí 401A
Netolický Jan, Ing. 469 657 477 ÚAP, GIS 312
Petráň David, DiS. 469 657 476 ÚAP, vymezení zastav. území 312
Janatka Marek, Ing. arch., Ph.D. 777 305 130 architekt města 217
koordinátor Projektu Zdravé město
Trunečková Šárka, DiS. 469 657 100 koordinátor Zdravého města 216
Lichtenbergová Aneta, Bc. 469 657 101 referent Zdravého města 216
 
Stavební odbor
Bálek Vladimír 469 657 250 vedoucí odboru 400A
oddělení stavebně správní
Kroutilová Radka, Ing. 469 657 266 vedoucí oddělení 416
Coufalová Lenka 469 657 268 stavební řízení 410
Hřebík Radek 469 657 263 stavební řízení 408
Křibská Jitka 469 657 251 administrativa 400
Letáčková Monika 469 657 267 spisovna 422
Novotná Ilona 469 657 264 stavební řízení 406
Podzemský David, Bc.  469 657 269 stavební řízení 416A
Štarman Jaroslav 469 657 262 stavební řízení 414
Tomková Ludmila, Ing. 469 657 265 stavební řízení 404
Ždímal Libor, Bc. 469 657 260 stavební řízení 418
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
Stehlíková Jana, Ing. 469 657 670 vedoucí odboru 301
úsek kontroly
Hájková Věra 469 657 695 kontrola 309
oddělení školství
Straková Veronika, Ing. 469 657 690 vedoucí oddělení 305
Najmanová Lenka 469 657 672 školství 307A
Poučová Věra 469 657 696 školství 307
Ryšavá Lenka 469 657 692 školství 307
Sládková Zdeňka 469 657 693 školství 307
úsek kultury a sportu
Pavlišová Blanka, Ing. 469 657 691 kultura 303
Slaninová Monika 469 657 671 sport 311
úsek památkové péče
Nováková Ludmila, Mgr. 469 657 270 ochrana památek 420A
Kudláček Slavomír, Ing. 469 657 272 ochrana památek 409
Pilařová Eva 469 657 271 kultura, památky 420
úsek Turistické a informační centrum
Klasová Simona, Mgr. 469 657 821 vedoucí úseku IC
Burešová Ilona  469 657 821 IC
úsek cestovního ruchu
Černý Tomáš, Mgr. 469 657 827 manažer cestovního ruchu
 
Obecní živnostenský úřad
Votruba Petr, Mgr. 469 657 400 vedoucí odboru 212
úsek registrace
Besperátová Renáta, DiS. 469 657 410 vedoucí úseku  222
Habalová Marie, DiS.  469 657 414 registrace, zemědělské podnikání 216
Štursová Michaela, Ing.  469 657 411 registrace, zemědělské podnikání 220
Víšková Marie, Ing. 469 657 401 správní řízení 214
Zítová Zuzana, Bc. 469 657 413 registrace 218
oddělení kontroly
Skřepská Jaromíra, Mgr. 469 657 420 vedoucí oddělení 210
Adámek Libor, Mgr.  469 657 421 kontrolní činnost 208
Janatková Lucie, Bc. 469 657 423 kontrolní činnost 206
Korečková Magda, Ing.  469 657 424 kontrolní činnost 208
Víšková Hana, DiS. 469 657 422 kontrolní činnost 206
 
Odbor životní prostředí
Rychnovský Ivo, Ing. 469 657 300 vedoucí odboru 415A
oddělení vodního hospodářství
Koreček Pavel, Ing. 469 657 334 vedoucí oddělení 421
Albertová Jitka, DiS. 469 657 333 vodní hospodářství 430
Doležal Ludvík 469 657 333 vodní hospodářství 430
Gerhartová Tereza, Ing. 469 657 336 vodní hospodářství 433
Kroulík Josef , DiS. 469 657 335 vodní hospodářství 425
Procházková Veronika, DiS. 469 657 301 sekretariát, vyjádření odboru 415
Rusňáková Ilona, Ing. 469 657 332 vodní hospodářství 430
Veselá Lenka, Ing. 469 657 331 vodní hospodářství 424
oddělení ekologie prostředí
Fraňková Dana, Ing. 469 657 313 vedoucí oddělení 436
Janderová Hana 469 657 315 odpady a ovzduší 434
Mlatečková Bohumila, Ing. 469 657 312 odpady a ovzduší 438
oddělení přírodního prostředí
Mrózková Kateřina, Ing. 469 657 324 vedoucí oddělení, ZPF 419
Jelínek Petr, Bc. 469 657 325 myslivost, lovecké lístky 426
Kodrlík František, Ing. 469 657 323 kácení stromů, VKP 428
Štěpánek Petr, Ing. 469 657 321 lesy, reprod. materiál 417
 
FAXY
Recepce 469 657 240 Pardubická 67
Sekretariát tajemníka 469 657 703 Pardubická 67
Odbor dopravy 469 657 535 přestupky, komunikace 
Odbor dopravy  469 657 532 evidence řidičů a vozidel 
Odbor sociálních věcí  469 657 572 sociálně - právní ochrana dětí 
Odbor sociálních věcí 469 657 551 sociální prevence a pomoc
Odbor správní 469 657 201 doklady
Odbor správní 469 657 217 přestupky

Poslední úprava: 20. 04. 2017 - 10:02, Jindřich Merhaut

 Tisk

Kontakt

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail: urad@chrudim-city.cz
E-podatelna: podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu

Turistické informační centrum: Tel., Fax.: 469 657 821

Novinky e-mailem


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE