Úvodní strana Město Aktuálně Zahájení rekonstrukce kanalizace na Palackého třídě

Aktuálně

Zahájení rekonstrukce kanalizace na Palackého třídě

18. 04. 2017

Od 18. 4. do 30. 6. 2017 bude z důvodu výstavby kanalizační šachty a zahájení prací na rekonstrukci kanalizačního řadu uzavřena místní komunikace v ulici Rooseveltova

 

Od 18. 4. do 30. 6. 2017 bude z důvodu výstavby kanalizační šachty a zahájení prací na rekonstrukci kanalizačního řadu uzavřena místní komunikace v ulici Rooseveltova v úseku od křižovatky se silnicí I/17 v ulici Palackého třída po budovu Husova sboru, včetně vjezdu na parkoviště před budovou České spořitelny, a.s. Průchod pro pěší podél budovy Husova sboru z ulice Rooseveltova k budově České spořitelny, a.s. zůstane zachován.

Po dobu uzavírky Rooseveltovy ulice budou provedeny následující změny v dopravě (viz situační plánky v sekci Aktuality z dopravy):

1/ vjezd na parkoviště před budovou České spořitelny bude umožněn přes stávající vjezd ke staré poliklinice (budova č.p. 165) ze silnice I/17 (Palackého třída). Stávající betonové květináče bránící průjezdu na parkoviště budou odstraněny,

2/ provoz v neuzavřené části ulice Rooseveltova (od křižovatky s ulicí Husova po odbočku ke škole) bude zobousměrněn; z důvodu zajištění prostoru pro bezpečné otáčení a vyhýbání vozidel bude zrušena část parkovacích míst v úseku podél budovy Husova sboru a České spořitelny,

3/ po dobu uzavírky bude umožněn výjezd z ulice Husova na Masarykovo náměstí (na silnici I/37) s přikázaným pravým odbočením při nájezdu na silnici I/37; řidiči směřující dále do ulic Čáslavská, Palackého třída a Čs. armády využijí k otočení vozidla okružní křižovatku „Na Bídě“.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace by se od 22. 5. 2017 měly posunout i do silnice I/17 na Palackého třídě a mělo by dojít k uzavírce křižovatky Palackého třída x Rooseveltova ul.. O skutečném vývoji situace a termínech následujících uzavírek a dalších dopravních opatřeních vás budeme včas informovat na webových stránkách města Chrudim v sekci Aktuálně z dopravy.

Žádáme občany, především řidiče, aby po celou dobu realizace stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu pozorně sledovali změny v dopravě, řídili se přechodným dopravním značením a respektovali umístěné zákazy stání či zastavení (nejsou umísťovány samoúčelně).

Nejnovější informace z dopravy sledujte v sekci Aktuálně z dopravy, která je dostupná přes ikonku umístěnou v pravé horní části záhlaví webu města:

Zároveň všechny občany prosíme o zvýšenou vzájemnou ohleduplnost, trpělivost a toleranci při pohybu po Chrudimi.

Další informace k rekonstrukci kanalizační a vodovodní sítě na Palackého třídě v rozhovoru s panem Ivo Doskočilem, ředitelem spol. Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. zde.


Poslední úprava: 20. 04. 2017 - 10:09, Aleš Prokopec
Za správnost odpovídá: Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE