Úvodní strana Město O Chrudimi Základní informace

Základní informace

Zeměpisné údaje

Chrudim, známá rovněž jako "Athény východních Čech", je město střední velikosti ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, hlavního města České republiky, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové.

Geomorfologicky leží město ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté České tabule. Jižně od Chrudimi se zvedají Železné hory s nejvyšší horou Vestec (668 m n.m). Městem protéká řeka Chrudimka, která pramení v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (20 km jihovýchodně) a po 108 km toku se vlévá do Labe v Pardubicích. V ústí je průměrný průtok 6,01 m3/s. U obce Seč je na ní postavena údolní přehradní nádrž, která je velmi intenzivně využívána pro rekreaci a vodní sporty. Podnebí v Chrudimi lze v rámci ČR charakterizovat jako nadprůměrně teplé s průměrnými srážkovými úhrny. Průměrná teplota ve městě je 7°C. Nejteplejší měsíc červenec má O teplotu 17,5°C. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří město k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod. Město leží ve výšce 243-300 m n.m.

Polohu města Chrudim v rámci Pardubického kraje lze hodnotit jako velmi exponovanou, což je dáno blízkostí a dostupností krajského města, které je populačním i ekonomickým centrem kraje. Význam polohy jako rozvojového faktoru umocňuje fakt, že se Chrudim nachází v těsném zázemí metropolitního areálu hradecko-pardubické aglomerace, který je podle počtu obyvatel (necelých 300 tis.) pátým nejlidnatějším urbanizovaným prostorem v ČR (po Praze, Brnu, Ostravě a severočeské konurbaci).

Základní informace

Nadmořská výška 243 – 300 m.n.m.
Zeměpisná šířka 49° 57´
Zeměpisná délka 15° 47´
Části města Chrudim I – IV, Medlešice, Topol, Vestec, Vlčnov
Celková výměra pozemků 3 320 ha

Dopravní obslužnost

Silniční doprava

Chrudimí procházejí dvě silnice I. třídy, a to silnice číslo I/17 a I/37. Silnice I/37 spojuje města Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou (směr S – J) a končí ve Velké Bíteši (90 km) napojením na dálnici D1 Praha – Brno – Bratislava.

Silnice I/17 spojuje města Vysoké Mýto – Chrudim – Čáslav – Kolín - Praha (směr Z – V). Spojení Chrudim – Praha je též možné po dálnicí D 11 (Poděbrady – Praha) Spojení je přes Čáslav – Kolín Poděbrady (60 km) nebo směrem na Pardubice – Chlumec nad Cidlinou – Poděbrady.

Nejbližší připojení na dálnici D1 je vzdáleno 70 km po silnici I/37 v Humpolci. Vzdálenost Humpolec – Praha je 100 km a vzdálenost Humpolec – Brno je 110 km.

Pro město Chrudim je strategicky důležitá přeložka a obchvat silnice I/37 v úseku Chrudim – Pardubice – Slatiňany. Na tuto stavbu je schválen investiční záměr. Dále je v územním plánu města Chrudim schváleno severozápadní propojení silnic I/37 a I/17, které zabezpečí rychlejší propojení průmyslové zóny na výše uvedené silnice I. třídy.

Zásadní význam pro Pardubický kraj má definitivní dobudování dálnice D11 do Hradce Hrálové, především pak plánováná křižovatka u EOP Opatovice. Současná vzdálenost Chrudim - D11 je cca 35 km. Plánovaná čtyř proudová rychlostní silnice R 35 (Německo – Liberec – Hradec Králové – Olomouc), která pochází napříč celým územím ve směru severozápad – východ. Tento mezinárodní tah křižuje jihovýchodně od Hradce Králové navrhovanou trasu dálnice D 11 (Praha – Hradec Králové – Polsko) a u Olomouce navrhovanou dálnici D 47 (Brno – Olomouc – Ostrava – Polsko).

Délka silnic okresu Chrudim v roce 2004

silnice I. třídy 91,4 km
silnice II. třídy 260,5 km
silnice III. třídy 697,4 km
místní komunikace v rámci města Chrudim 76,5 km

Železniční doprava

(www.vlak.cz)

Město Chrudim leží na železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod. Vzdálenost Chrudim – Pardubice po železnici je 12 km. Pardubický kraj má i značný celostátní hospodářský význam, který je zdůrazněn průtahem tratí evropského železničního rychlostního koridoru důležitými křižovatkami Pardubice a Česká Třebová. Mezi nejvýznamnější v kraji i v ČR patří trať Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno, jež je součástí prvního modernizovaného koridoru Berlín – Praha – Brno – Vídeň (evropská magistrála E40). Tento koridor je po jednotlivých úsecích modernizován na traťovou rychlost do 160 km/hod. Železniční dopravu zajišťují České dráhy a. s.

Letecká doprava

(www.csl.cz)

Letiště Pardubice je veřejné mezinárodní letiště bez pravidelného provozu - nejvýznamnější v kraji, vzdáleno 12 km od Chrudimi. Jeho parametry umožňují provoz tuzemským i zahraničním letadlům do kódového označení max. 4 D (max. délka vzletu 2 500 m). Provoz tohoto mezinárodního letiště byl zahájen 18. května 1995. Předností letiště je výhodná geografická poloha s možností využití jako záložní letiště Praha, Brno i Ostrava. Pardubické letiště je v blízkosti železniční stanice na modernizovaném železničním koridoru, bezcelní zóny (FREE ZONE Pardubice) a připravovaného koncového přístavu na lobské vodní cestě. To je předpokladem k jeho zapojení do logistického uzlu. Od roku 1999 došlo k rozšíření jedné spojovací dráhy, a jedna stojánka (civilní) je tudíž použitelná i pro letadla s podvěšenými motory.

Natočení osy vzletové a přistávací dráhy 27/09
Vzletová dráha (šířka x délka) 75 m x 2 500 m
Pojezdové dráhy (šířka) 23 m – 1x, 15 m 3x
Odbavovací plochy (šířka x délka) 60 m x 280 m, 60 m x 650 m

Příklady letadel, které zde mohou přistávat

NÁZEV KÓDOVÉ OZNAČENÍ POČET CESTUJÍCÍCH UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
Boeing 737 4C 100 - 120 15 860 kg
DC – 9, 10, 30, 40, 80 4C 90 - 150 11 000 kg
Airbus A 310, 320 4D 210 - 265 35 000 kg
Boeing 767 – 200 4D 216 - 290 20 000 kg
Boeing 757 – 200 4D 178 - 220 19 000 kg
TU – 154 4D 154 - 180 18 000 kg
IL – 76 TD cargo 45 000 kg

Základní technické charakteristiky letiště

 • Mezinárodní veřejné letiště Pardubice se smíšeným vojenským a civilním provozem pro lety IFR a VRF VPD 27 pro přístrojové přiblížení (2 x NDB,ILS)
 • Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště 50o00´ N 15o44´25´´ E
 • Nadmořská výška letiště 226 m n. m (741 ft)
 • Dráhový systém VPD 09/27 2 500 x 75 m, PCN 56 R/A/X/T – beton
 • Vzletový a přistávací pás 2 680 x 300 m
 • Odbavovací plochy 280 x 60 m, 650 x 80 m
 • Podrobné informace v AIP ČR (Ad2 – LKPD)

Služby poskytované na letišti Pardubice

Obchodní a přepravní odbavení cestujících, nákladu, pošty, zavazadel, technická obsluha letadel, řízení letového provozu, letecká informační služba, meteorologická, záchranná a požární, bezpečnostní služba, plnění leteckým palivem, zprostředkování letecké osobní i cargo dopravy, pozemní přeprava osob i zavazadel, půjčovna automobilů – HERTZ, taxislužba, placení kartami VISA, Eurocard/Mastercard, American Express, Dinners Club, JCB zprostředkování ubytování v hotelích.

EBA a.s. (East Bohemian Airport a.s.)
Letiště Pardubice
530 06 Pardubice, ČR
Tel.: +420 466 310 115, 466 310 150
Fax.: +420 466 310 166
www.airport-pardubice.cz

Nejbližší letiště s pravidelným provozem je v Praze (115 km)

Vodní doprava

(www.cspl.cz)

Do transevropské sítě vodních cest kategorie E patří i magistrála E 20 Severní moře – Hamburk – Ústí na Labem – Mělník – Pardubice, která je zahrnuta do dohody AGN. V současné době je připravováno dokončení splavení Labe od Pardubic v úseku Chvaletice – Přelouč s výstavbou nového plavebního stupně v Přelouči a přístavu v Pardubicích. Současně se připravuje výstavba logistického centra v Pardubicích, kde budou vhodně kombinovány různé druhy dopravy. V současné době je doprava z Hamburku po Labi možná do Chvaletic, které jsou od Pardubic vzdáleny 20 km. Po dokončení splavnění Labe až do Pardubic bude přístav na západní straně města v blízkosti letiště. Přístupné maximální rozměry říčních lodí plavících se po Labi jsou : max. délka 84,0 m, max. šířka 10,4 m

Administrativní členění

Do konce roku 2002 byla Chrudim sídlem okresního úřadu, po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od roku 2003 Chrudim obcí s rozšířenou působností 3. stupně, její správní obvod zahrnuje 86 obcí.

Město Chrudim je administrativně členěno na 8 částí - Chrudim I, Chrudim II, Chrudim III, Chrudim IV, Topol, Medlešice, Vestec, Vlčnov a dělí se na 5 katastrálních území - Chrudim I až IV, které tvoří jedno katastrální území, Topol, Medlešice, Vestec a Vlčnov.

Rozloha

Chrudim se rozkládá na 3 315 ha plochy. Území má v převážné míře charakter půdy pro zemědělské využití (75% celkové rozlohy). Zastavěná plocha území zabírá 175 ha, tj. asi 5%. Rodinné domy pokrývají plochu 7,47 ha, ale včetně zahrad a přilehlých pozemků pokrývají území o rozloze 86,11 ha. Bytové domy vedle toho zabírají plochu o velikosti 5,76 ha. Průmyslové objekty a plochy jsou situovány v okrajových částech města, s rozlohou cca 62 ha. Plochy s hospodářským využitím pokrývají 83 ha. Jedná se především o areál bývalého strojírenského podniku Transporta a území nově budovaných průmyslových zón Chrudim západ a Chrudim sever, stejně jako o lokalitu Májov, kde sídlí menší podniky, které se věnují obchodu, logistice, spedici a dalším oborům.

Obyvatelstvo

V 60. letech 20. stol. měla Chrudim přes 15 tisíc obyvatel. V 70. a 80. letech docházelo ke stálému nárůstu počtu obyvatel, především v části Chrudim III a IV, kde je koncentrována panelová výstavba a bytové domy. Od 80. let minulého století se počet obyvatel stabilizuje, což souvisí se zastavením výstavby sídlišť a celkovou stagnací růstu populace v Československé, resp. České republice. K 31.12.2003 činil počet obyvatel 23 683.

Nejlidnatější je část Chrudim IV s 9 485 obyvateli, dále Chrudim III (7 688 obyvatel) a Chrudim II (5 460 obyvatel). Vestec, Vlčnov a Topol jsou nejmenší části města (do 300 obyvatel) s venkovským charakterem osídlení, obyvatelé se z nich postupně stěhují do centra města, za bydlením a lepším dopravním spojením. Medlešice naopak jako největší z přilehlých částí obyvatelstvo neztrácejí, trvale v nich přebývá okolo 500 lidí.

Statistika počtu obyvatel města Chrudim k 1. 1. 2017 celkem muži ženy
počet obyvatel 22 714 10 999 11 715
přírůstek obyvatel      810      380      430
z toho se narodilo      247      125      122
z toho se přistěhovalo      563      255      308
úbytek obyvatel      797      378      419
z toho zemřelo      225      114      111
z toho se odstěhovalo      572      264      308

Školství

         

Ve městě je

V okrese Chrudim je dále

 • 31 mateřských škol
 • 21 plně organizovaných základních škol a 11 základních škol pouze s 1. stupněm
 • 3 speciální školy
 • 6 základních uměleckých škol
 • 2 domy dětí a mládeže
 • 3 samostatné školní jídelny
 • střední školy: Gymnázium K. V. Raise Hlinsko www.gymhlinsko.cz , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice www.sou-tremosnice.cz , Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč www.bigyskutec.cz
 • odborná učiliště: Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice www.chroustovice.cz, Střední odborné učiliště včelařské http://www.souvnasavrky.cz/

Školy s větším počtem studentů ze vzdálenějších lokalit mají domovy mládeže, kde jsou studenti přes týden ubytováni.

Mimoškolní činnost

Ve městě působí Dům dětí a mládeže http://www.ddm-chrudim.cz/, který se zabývá pravidelnou zájmovou činností (kroužky a kluby), příležitostnou zájmovou činností (víkendové akce, přednášky, kurzy, besedy, výlety, výstavy apod.), pořádáním okresních kol postupových soutěží, vyhlašovaných pro ZŠ a SŠ MŠMT, podílem na soutěžích jiných vyhlašovatelů, prázdninovou činností (zimní a letní tábory), spontánní činností (nabídka aktivit pro veřejnost) a odbornou činností (práce s talenty).

Technická vybavenost města

Délka místních komunikací je 76,5 km. Město má pokrytí signálem všech mobilních operátorů působících na území České republiky a kompletní pokrytí s dostatečnou rezervou pevné sítě. Veřejný vodovod města je napojen na zdroje pitné vody, odpadní vody jsou svedeny kanalizací na čistírnu odpadních vod. Město je kompletně elektrifikováno a plynofikováno.

Zdravotnická a sociální péče

Ve městě je nemocnice, v níž je k dispozici 476 lůžek (350 nemocničních a 126 ošetřovacích léčebna dlouhodobě nemocných), 15 ordinací praktických lékařů pro dospělé, 7 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, 21 ordinací stomatologů, 4 ordinace gynekologů, 33 ordinací lékařů – specialistů, 5 lékáren, 3 domy s pečovatelskou službou, 4 rehabilitace.

Poslední úprava: 26. 01. 2017 - 09:56, Aleš Prokopec
Za správnost odpovídá: Sylva Drašnarová, 469 645 223

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE