Úvodní strana Město Právní předpisy města

Právní předpisy města

Číslo Název právního předpisu
Vyhlášky
č. 3/2008 Vyhláška města Chrudim o městské policii
č. 3/2011 Vyhláška města Chrudim o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v některých lokalitách města
č. 8/2005 Vyhláška města Chrudim o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chrudim
č. 3/2012  Vyhláška města Chrudim, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí
č. 1/2013 Vyhláška města Chrudim o vedení technické mapy obce
č. 6/2008 Vyhláška města Chrudim o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem
č. 8/2008 Vyhláška města Chrudim o veřejném pořádku a čistotě města 
č. 6/2002 Vyhláška města, kterou se ruší Hřbitovní řád
č. 1/2003  Vyhláška o závazných částech Regulačního plánu městské památkové zóny Chrudim
č. 1/2011 Vyhláška města Chrudim o místním poplatku ze psů
č. 2/2008 Vyhláška města Chrudim, kterou se zrušuje vyhláška o místním poplatku ze vstupného
č. 1/2005 Vyhláška města Chrudim, kterou se zrušuje vyhláška o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
č. 2/2010 Požární řád města Chrudim
č. 6/2005
příloha 1
Vyhláška města Chrudim o umisťování reklamních zařízení v městské památkové zóně města Chrudim

č. 2/2011

Vyhláška města Chrudim k zajištění veřejného pořádku při konání Chrudimské pouti

č. 2/2012

Vyhláška města Chrudim, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011

č. 2/2014  Vyhláška města Chrudim, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Chrudim

č. 3/2014

 Vyhláška města Chrudim o městských zónách

č. 4/2014               Vyhláška města Chrudim o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

č. 1/2015               Vyhláška města Chrudim č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

č. 2/2015              Vyhláška města Chrudim č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 1/2016 Vyhláška města Chrudim č. 1/2016, kterou se ruší vyhláška č.8/2005, o vytvoření a použití účelových prostředků                                 Fondu rozvoje bydlení města Chrudim

č. 2/2016       Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných    městem    Chrudim
č. 3/2016 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Chrudim

č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2016 o ochraně nočního klidu

č. 1/2017 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

Nařízení

č. 1/2005 příloha Nařízení města o stavební uzávěře
č. 1/2006
příloha
Nařízení města Chrudim o stavební uzávěře
č. 2/2006 Nařízení města, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
č. 2/2009

Nařízení města Chrudim o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

č. 1/2013

č. 1/2015

č. 1/2016  

Nařízení města Chrudim č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Chrudim č. 1/2015 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Chrudim   

Nařízení města Chrudim č. 1/2016 o stanovení ceny za placené stání na místních komunikacích ve městě Chrudim

   

       

          

 

       

Poslední úprava: 22. 02. 2017 - 13:01, Bc. Zuzana Dundáčková
Za správnost odpovídá: Jana Dařbujanová, 469 657 702

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE