Úvodní strana Město Prodej pozemků

Prodej pozemků

Město Chrudim je vlastníkem pozemků v Markovicích v lokalitě U Kostela, které jsou územním plánem schválené pro individuální bydlení v rodinných domech. Zastupitelstvo města Chrudim schválilo záměr a regulativy prodeje těchto pozemků (celkem 28 parcel) za následujících podmínek:

- při zaplacení zálohy ve výši 100 % kupní ceny pozemku je kupní cena stanovena na částku 1.280 Kč/m2 vč. DPH,

- při zaplacení zálohy ve výši 50 % kupní ceny pozemku je kupní cena stanovena na částku 1.315 Kč/m2 vč. DPH.

Výše uvedené ceny platí do konce května 2017, po tomto období bude výše kupní ceny 1.340 Kč/m2 vč. DPH.

Zasíťování pozemků zrealizuje město Chrudim na své náklady do konce roku 2017.

Zájemce o koupi pozemku, respektive o rezervaci pozemku, musí podat svoji žádost výhradně písemnou formou, přičemž při shodném výběru pozemku dvou a více zájemců bude brána v úvahu první doručená nabídka (rozhodující bude čas podání nabídky), druhému, případně dalšímu zájemci v pořadí, budou nabídnuty možnosti výběru z jiných dosud nerezervovaných popř. neprodaných pozemků. Žádosti o prodej pozemku, resp. jeho rezervace, mohou zájemci podávat/doručovat na MěÚ Chrudim, Odbor správy majetku, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, kde budou žádosti evidovány.

Informace o stavu zasíťování a prodeji pozemků Vám podá Ing. Petr Kopecký, tel. 603 871 922 nebo petr.kopecky@chrudim-city.cz.

.

Dokumenty:

List vlastnictví

Geometrický plán - výměry

Geometrický plán - rozdělení

Regulativy - textová část

Regulativy - výkresová část

.

.

Zakreslení:

  Pozemky

Číslo parcely dle listu vlastnictví

Číslo parcely dle výkresu situace

Výměra v m2  

Stav prodeje

Poslední změna stavu

3245/33

101

995 m2

volný

 

3245/32

102

805 m2

volný

 

3245/31

103

820 m2

rezervace

17. 02. 2017

3245/30

104

633 m2

rezervace

22. 02. 2017

3245/29

105

686 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

03. 10. 2016

3245/28

106

700 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

04. 01. 2017

3245/27

107

700 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

27. 09. 2016

3245/26

108

725 m2

volný

 

3245/25

109

878 m2

volný

 

3245/24

110

713 m2

volný

 

3245/23

111

713 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

06. 01. 2017

3245/22

112

713 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

29. 09. 2016

3245/21

113

788 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

05.10. 2016

3245/20

114

871 m2

volný

02. 01. 2017

3245/19

115

808 m2

rezervovaný

29. 06. 2016

3245/18

116

794 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

23. 09. 2016

3245/17

117

794 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

09. 01. 2017 

3245/16

118

843 m2

volný

14. 11. 2016

3245/15

119

938 m2

volný

 

3245/14

120

871 m2

volný

 

3245/13

121

805 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

06. 10. 2016

3245/12

122

762 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

03. 10. 2016

3245/11

123

888 m2

smlouva o smlouvě budoucí kupní

05. 10. 2016

3245/10

124

810 m2

volný

15. 11. 2016

3245/9

125

762 m2

volný

24. 08. 2016

3245/8

126

704 m2

rezervovaný

23. 01. 2017

3245/7

127

692 m2

volný

 

3245/6

128

580 m2

volný

 

Poslední úprava: 23. 02. 2017 - 12:11, Jana Harvánková
Za správnost odpovídá: Ing. Petr Kopecký, 469 657 450, 603 871 922

 Tisk


Chrudim foto
28. 2. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE