Královská věnná města

 

Ustavení svazku obcí Královská věnná města

Ve středu 13. května 2009 se ve velkém sále Adalbertina v Hradci Králové konala ustavující valná hromada svazku obcí Královská věnná města. Starostové devíti královských věnných měst, přesněji řečeno starostové osmi měst a primátor hostitelského statutárního města Hradec Králové, tu podepsali smlouvu o vytvoření svazku těchto obcí. Po tomto slavnostním aktu následovalo pracovní jednání valné hromady nově vzniklého svazku, kde mimo jiné byla do funkce výkonného ředitele zvolena paní Martina Saláková-Šafková (Hradec Králové) a prvním předsednickým městem se stal Dvůr Králové nad Labem. Královská věnná města tímto krokem získávají oficiální status, který nahrazuje desetileté období volně fungujícího sdružení.

Připomeňme, že těmito městy, jež v minulosti vázala povinnost platit daně královnám – vdovám, jsou podle abecedního řazení Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto. S výjimkou Mělníka jsou soustředěna v Hradeckém a Pardubickém kraji. Mají tedy k sobě blízko i geograficky. Přestože královská věnná města během uplynulých deseti let již vstoupila do povědomí veřejnosti společnými aktivitami, jakými dosud byly volby královny věnných měst, výtvarné salóny, sportovní dny, fotbalové turnaje elévů a společně vydané publikace a propagační materiály, nově vzniklý svazek obcí bude moci efektivněji prosazovat naše města zejména na poli turistického ruchu. První vlaštovkou tohoto druhu, danou do vínku novému svazku obcí, jsou Tipy na školní výlety, které si kladou za cíl přilákat do královských věnných měst žáky školou povinné, ale jistě mohou být zajímavou inspirací i pro ostatní věkové skupiny.

Královská věnná města většinou neleží na prvoplánových turistických trasách. To ale neznamená, že by neměla co nabídnout. Právě naopak. Stačí namátkou připomenout bohatství a vytříbenost architektonických stylů, jež Hradci Králové propůjčuje atribut Salón republiky, Dvůr Králové je znám zoologickou zahradou a safari, Jaroměř se pyšní pevnostním systémem Josefov, Mělník má jedinečnou polohu nad soutokem dvou našich největších řek a je městech českého vinařství, Nový Bydžov je znám tradicí studentských merend, Poličku zdobí unikátní hradební systém obepínající celé historické jádro města a je rodištěm Bohuslava Martinů, Trutnov je vstupní branou do Krkonoš, Vysoké Mýto má největší čtvercové námětí u nás a Chrudim – čím se může pochlubit Chrudim? To přece každý občan tohoto města ví sám.

To jsou ale jen některé ze zajímavostí a lákadel, která tato města skýtají. Bohatá a pestrá historie jim dává osobité kouzlo a rozmanitost, jež stojí zato objevovat a poznávat.

Podrobnosti o královských věnných městech najdete na stránkách www.vennamesta.cz.

Historický snímek vrcholných představitelů devíti královských věnných měst po podpisu významného dokumentu

Poslední úprava: 07. 02. 2012 - 12:48, PragueBest

 Tisk


Chrudim foto
23. 3. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE