Úvodní strana Občan Elektronická adresa podatelny

Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna je provozována v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a ostatních podání doručených formou elektronické pošty včetně příloh nebo doručené osobně na technických nosičích adresovaných Městskému úřadu Chrudim ve smyslu §19 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád.

Elektronická adresa: podatelna@chrudim-city.cz 

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:
Podatelna, Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Úřední hodiny podatelny:
V pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin a v úterý, čtvrtek nebo pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

Pravidla potvrzení doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je: 

  • elektronická značka Městského úřadu Chrudim
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena 
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Podatelna úřadu Města Chrudim zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den po doručení, při běžném provozu zpravidla však již během několika minut.

Upozornění:
Pokud odesílatel neobdrží zpět na svou mailovou adresu, z níž byla datová zpráva na e-podatelnu odeslána, potvrzení z e-podatelny, že zpráva byla v pořádku doručena, je nutno poslat zprávu znovu nebo kontaktovat pracovníky podatelny MěÚ na telefoních číslech 469657640, 469657158.

Formáty přijímaných souborů:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy: Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, USB Flash Memory Drive. V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný nosič akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu problem@chrudim-city.cz případně na poštovní adresu Městského úřadu Chrudim.

Poslední úprava: 25. 03. 2015 - 11:03, Lubomír Holeka

 Tisk

Kontakt

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail: urad@chrudim-city.cz
E-podatelna: podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu

Turistické informační centrum: Tel., Fax.: 469 657 821

Novinky e-mailem


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE