Czech POINT

Co je to Czech POINT

Od 2. ledna 2008 začal i na našemúřadě fungovat terminál Czech POINT (www.czechpoint.cz, Český Podací Ověřovací Informační NárodníTerminál). Czech POINT je projektem, který si vzal za cíl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu mezi občanem a úřady. Czech POINT míří ke stavu, kdy by v optimálním případě úřady „obíhala data, ne občané“. V současné době počátku fungování systému Czech POINT nabízí tyto služby:

 • Výpisy z neveřejných evidencí:

  • rejstřík trestů (RT)

  Výpisy z veřejných evidencí:

  • katastr nemovitostí (KN)
  • obchodní rejstřík (OR)
  • živnostenský rejstřík (ŽR)
  • insolvenční rejstřík
  • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • registr živnostenského podnikání
  • seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • bodové hodnocení řidiče

  Všechny výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání, pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku.
  Poplatky se platí v hotovosti na pokladně úřadu, podklad pro zaplacení poplatku obdržíte na místě.

  Ceník :

  Druh evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
  Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
  Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
  Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- Kč 50,- Kč
  Registr živnostenského podnikání 100,- Kč 50,- Kč
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
  Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 0,- Kč

  Poznámka: cena u rejstříku trestů je cena za 1 kompletní výpis bez ohledu na počet stran

  Potřebné doklady:

  Ověřené výpisy z rejstříku trestů:

  Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas s rodným listem. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. U cizinců je třeba předložit průkaz totožnosti a úředně přeložený rodný list.

  Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

  Poznámka:

  Při vyřizování žádosti o výpisz rejstříku trestů mohou nastat případy, kdy na základě elektronické žádosti o výpis z rejstříku trestů je doručena odpověď „Žádost nemohla být vyřízena elektronicky“. Tuto skutečnost nemá možnost pracovník úřadu ovlivnit a nezbývá, než žadateli zprostředkovat odeslání písemné žádosti o výpisz rejstříku trestů, která musí být opatřena kolkem v hodnotě 50,-Kč.Kolek zakoupíte v pokladně úřadu.

  Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

  U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žádost je vyřízena na základě sdělených podkladů žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledánísvého požadavku.

  Obchodní rejstřík

  IČ subjektu

  Živnostenský rejstřík

  IČ podnikatele / fyzické osoby

  Katastr nemovitostí

  Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně specifikace objektu

  K výpisu z bodového hodnocení řidiče je potřeba předložit platný OP + ŘP.

  Umístění termínálu Czech POINT na Městském úřadě Chrudim:

  Terminál Czech POINT najdete na recepci oddělení klientského servisu v kanceláři č. 110 v přízemí budovy úřadu na Pardubické ulici. 

  Provozní doba oddělení recepce je:

  PONDĚLÍ    8:00 - 17:00
  ÚTERÝ     8:00 - 14:00
  STŘEDA     8:00 - 17:00
  ČTVRTEK    8:00 - 14:00
  PÁTEK    8:00 - 14:00

   

  Poslední úprava: 08. 02. 2012 - 14:20, Lubomír Holeka

   Tisk


  Chrudim foto
  27. 4. 2017

  mapa stránek rss

  CZ EN DE