Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Komise k projednávání přestupků

Komise k projednávání přestupků

Komise k projednávání přestupků

Komise k projednávání přestupků je zvláštní orgán města zřízený ve smyslu § 106 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který projednává a rozhoduje následující přestupky:

  1. přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obci svěřeny, a přestupky proti pořádku v územní samosprávě  (§ 46 zákona o přestupcích)
  2. přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47, § 47b, §48 zákona o přestupcích)
  3. přestupky proti občanskému soužití (§ 49 zákona o přestupcích)
  4. přestupky proti majetku (§ 50 zákona o přestupcích)
  5. přestupky podle § 21 zákona o přestupcích spáchané v souvislosti s přestupky řešenými Komisí k projednávání přestupků
  6. další přestupky, které jsou na základě přestupkového nebo zvláštního zákona svěřeny k projednávání obci ve smyslu § 53 odst. 1 zákona o přestupcích

 

Členové Komise k projednávání přestupků jsou:
Předseda komise: JUDr. Miroslav Matouš
   
Místopředsedové komise: Mgr. Eva Doležalová
  JUDr. Miloslav Havránek
  Mgr. Jana Malá
  Mgr. Vilém Meduna
  Mgr. Ondřej Ševčík
   
Členové:  Miloš Dušek
  Bianka Gdulová
  Marta Juklová
  Bc. Marek Kozák
  Alena Švábová
   

 

Komise zasedá vždy v tříčlenném složení s osobou předsedající (vždy předseda  nebo místopředseda komise) a dalšími dvěma členy.

Informace k činnosti komise Vám poskytnou pracovnice úseku přestupků Bianka Gdulová a Alena Švábová, tel. 469 657 215-6, kancelář č. 332, 2. poschodí budovy úřadu na Pardubické ulici. Jmenované členky komise zajišťují administrativně a technicky fungování zvláštního orgánu města.

Poslední úprava: 26. 03. 2012 - 12:00, Eva Doležalová

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE