Odbor investic

1. Kontakty

Jméno a příjmení Funkce / činnost Telefon        E-mail
Ing. Petr Pecina vedoucí Odboru investic 469 657 120 petr.pecina@chrudim-city.cz
Ing. Soběslav Dušek    vedoucí oddělení investic
oprava domů, MŠ, ZŠ
469 657 121 sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
Iva Dundáčková ekonom 469 657 123 iva.dundackova@chrudim-city.cz
Hana Piklová investiční technik
veřejné zakázky, veřejné osvětlení
469 657 125 hana.piklova@chrudim-city.cz
Zdeněk Karas investiční technik
kulturní zařízení, hradby, hřbitovní zdi
469 657 124 zdenek.karas@chrudim-city.cz
Miroslav Beránek investiční technik
oprava komunikací, BUS zastávky, kašny
469 657 122 miroslav.beranek@chrudim-city.cz
Ing. arch. Magdalena Strnadová                     investiční technik
výstavba a rekonstrukce komunikací včetně osvětlení
469 657 128 magdalena.strnadova@chrudim-city.cz  
Kamila Myšková investiční technik                  technické podmínky k zásahům do komunikací 469 657 126 kamila.myskova@chrudim-city.cz
Kateřina Jánská technik úseku údržby zeleně
zeleň v centru, dětská hřiště v MŠ + obecně a veřejně prospěšné práce
469 657 129 katerina.janska@chrudim-city.cz
 Hana Dušánková technik úseku údržby zeleně
zeleň v okrajových částech, dětská hřiště veřejná, jižní větev náhonu, rybníky
469 657 127 hana.dusankova@chrudim-city.cz

2. Působnost

Hlavní úseky činnosti:

a) Oddělení investic:

 • připravuje a realizuje stavební investiční akce města
 • zadává zpracování projektových dokumentací
 • zajišťuje realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platnou směrnicí Městského úřadu Chrudim o zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje vyhlašování a realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na stavební investiční akce města
 • zajišťuje technický a finanční dozor při investičních akcích města
 • zajišťuje opravy a údržbu komunikací
 • zajišťuje opravy a údržbu školských zařízení
 • zajišťuje opravy a údržbu kulturních zařízení

b) Úsek údržby zeleně:

 • připravuje investiční akce města
 • zadává zpracování projektových dokumentací
 • zajišťuje realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platnou směrnicí Městského úřadu Chrudim o zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje vyhlašování a realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na investiční akce města
 • realizuje stavební investiční akce města
 • zajišťuje technický a finanční dozor při investičních akcích města
 • zajišťuje údržbu a opravy veřejných prostranství a veřejné zeleně
 • zajišťuje údržbu dětských hřišť
 • zabezpečuje agendu obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací

3. Podávání informací

Při podávání informací postupujeme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Telefonické informace podáváme bezplatně kdykoliv během pracovní doby městského úřadu, ústní informace, popřípadě nahlédnutí do materiálů rovněž bezplatně v provozní době úřadu. Písemné odpovědi na informace vyřizujeme v souladu s výše uvedeným zákonem. Chcete-li se rychle dovědět potřebnou informaci, vyhledejte v níže uvedeném seznamu příslušného technika a telefonicky ho kontaktujte.

4. Zadávání veřejných zakázek

Firmy, které mají zájem o účast v zadávacích řízeních města Chrudim, mohou najít informace a v případě veřejné zakázky malého rozsahu se přihlásit na www.chrudim.eu v oddílu veřejné zakázky - investiční záměry.

Na profilu zadavatele  https://zakazky.chrudim-city.cz/profile_display_2.html uveřejňuje město Chrudim informace a dokumenty k veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v úplném znění.

5. Seznam investičních akcí 

Chrudimská beseda č.p. 85 - oprava vnější fasády a oken, ZŠ U Stadionu – rekonstrukce hospodářského objektu.
Běžná údržba a opravy mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, školních jídelen a knihoven.
Běžná údržba a opravy zámku Medlešice, Chrudimské besedy č.p.85 a Městského kina.
Zadání projektových dokumentací. 
Zajišťuje Ing. Soběslav Dušek. 

Údržba a opravy místních komunikací (silnic, cyklostezek a chodníků), parkovišť, údržba a revize mostů, oprava a čištění uličních vpustí dešťové vody.
Opravy BUS zastávek.
Opravy kašen.
Zajišťuje Miroslav Beránek. 

Vydávání technických podmínek na zásahy do místních komunikací,  cyklostezek,  chodníků, parkovišť a mostů. 
Údržba a opravy hradeb.
Opravy zdí. 
Zadání projektových dokumentací. 
Zajišťuje Kamila Myšková. 

Chrudim - výstavba kanalizace Tylovo nábřeží. 
Zadání projektových dokumentací na rekonstrukci ulice V Tejnecku, Dašická, Na Kopci, Malecká a Lázeňská v Chrudimi. 
Zajišťuje Ing. arch. Magdalena Strnadová. 

Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí.
Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa .
Běžná údržba divadla, Spolkového domu a Muzea barokních soch. 
Zadání projektové dokumentace na stavební úpravy Smuteční síně v Chrudimi a č.p. 29 v Široké ulici. 
Zadání projektových dokumentací. 
Zajišťuje Zdeněk Karas. 

Výměna osvětlení v Myší díře v Chrudimi. 
Rekonstrukce a oprava venkovního veřejného osvětlení. 
Oprava hrobů významných osobností a soch. 
Opravy hřbitovních zdí. 
Zadání projektových dokumentací. 
Zajišťuje Hana Piklová. 

Správa městské zeleně v těchto lokalitách: sídliště Leguma, Pod Požární Zbrojnicí, Topolská, Družstevní, U Stadionu, Víta Nejedlého, Fibichova a Husova ulice. Park u Centrálu, Městský park, park za divadlem K. Pippicha, park u AFK stadionu, Michalský park, park Školní náměstí, park na severních hradbách a kapucínské zahrady. V ulicích Na Valech, Sladkovského, Svěchyňova, Švermova, Hejdukova, V Tejnecku, Cereghettiho, Fontinova, Topolská, SNP, Novoměstská, Na Kopanici, Vlčnovská, Václavská, Dr. Milady Horákové, Spojovací, Sokolovská, Obce Ležáků, Palackého, V Průhonech, Jungmannovo nábřeží, Koželužská, Havlíčkova, Široká, Lázeňská, Podfortenská, Lupáčova, Tylovo nábřeží, Střelecká, S.K. Neumanna, Na Ostrově. Náměstí: Resselovo, U Vodárny, Žižkovo, Masarykovo. 
Běžné opravy, údržba a rekonstrukce dětských hřišť v mateřských školách. 
Obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce. 
Zadání projektových dokumentací. 
Zajišťuje Kateřina Jánská. 

Správa městské zeleně v těchto lokalitách: sídliště Rozhledna, Čáslavská, Skřivánek, Malecká, Na Šancích (Stromovka I. a II.), Větrník. Park Střelnice a sportoviště Plochá dráha. V ulicích Nerudova, V Hliníkách, Dašická, Tovární, K Májovu, Pod Kopcem, Na Kopci, Malecká, Moravská, Rubešova, Příčná, Slovenská, Na Výsluní, Čáslavská, Dvořákova, Erbenova, Olbrachtova, Jiráskova, Nezvalova, Bezručova, Alešova, Škroupova, Sečská, K Presům, K Lipám, Vlčí Hora, Obce Ležáků, lokalita Blehovsko. 
Místní části: Markovice, Medlešice, Vestec, Topol, Vlčnov, Presy, Píšťovy. 
Běžné opravy, údržba a rekonstrukce dětských hřišť na veřejných prostranstvích města Chrudim. 
Údržba náhonu. 
Zadání projektové dokumentace na revitalizaci náhonu v areálu koupaliště. 
Zadání projektových dokumentací. 
Zajišťuje Hana Dušánková.

Poslední úprava: 15. 03. 2017 - 13:26, Hana Piklová
Za správnost odpovídá: Ing. Petr Pecina, 469 657 120

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE