Úvodní strana Občan Odbory MěÚ Prevence kriminality

Prevence kriminality

Oddělení sociální prevence a pomoci

 • zajišťuje a vyhodnocuje drogovou problematiku v rámci správního obvodu města Chrudim dle usnesení vlády čR č. 341/1991 – program soc. prevence
 • podílí se na tvorbě metodiky programů sociální prevence
 • sleduje situaci romských komunit v regionu
 • zajišťuje pasportizaci správního obvodu a mapuje lokalitu z hlediska výskytu uskupení dětí a mládeže a jejich způsobu trávení volného času
 • zajišťuje agendu kurátorů pro mládež v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností -
  zajišťuje péči o nezletilé děti do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného, péči o mladistvé 15-18 let, kde bylo zahájeno trestní stíhání ( zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže) nebo objasňování přestupků, péči o nezletilé děti s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie a další)
 • zajišťuje péči o osoby, kterým hrozí společenské vyloučení
 • agenda koordinátora komunitního plánování
 • zajišťuje výkon přestupkové agendy na úseku zdravotnictví
 • zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na opiáty
 • opatrovnictví ( vykonává za Město Chrudim funkci opatrovníka občanům, kteří byli zbaveni či omezeni ve způsobilosti k právním úkonům, či jim byl stanoven zvláštní příjemce pro dávky důchodového pojištění)

     

Poslední úprava: 19. 03. 2015 - 08:33, Martin Dytrt

 Tisk


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE