Úvodní strana Zdravé město

Zdravé město a místní Agenda 21

   
Zdravé město    

Logo Zdravého města a místní Agendy 21 ke stažení:

Logo místní Agendy 21

Aktuality ze zdravého města a místní agendy 21

Blíží se oslavy Dne Země 2017

Ve velkém sále se nad problémy města sešly všechny generace - výsledky veřejného projednání Desatera problémů pro rok 2017

Po společném veřejném konsenzu bylo tedy na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2017:

1.     Urychlit rekonstrukce škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) - budovy, zahrady, hřiště

2.     Vybudovat skate (bike) park

3.     Restart letního kina

4.     Napojit sportoviště

5.     Vybudovat cyklostezku na Podhůru

6.     Vytvořit byty pro zdravotně a finančně znevýhodněné

7. - 8.   Zajistit třídění bioodpadu

7. - 8.   Definitivně rozhodnout o stavbě sportovní haly, připravit projektovou dokumentaci

9.   Revitalizovat dosud neřešené částí náhonu - úsek podél letní plovárny

10. Vytvořit pracovní místa pro zdravotně postižené

11. Postavit novou sportovní halu (výstavba)

12. Vybudovat multifunkční areál (skate/bike park, dětské hřiště, senior park, basketbal, volejbal)

13. Realizovat parkovací dům na Moravově zahradě

14. - 16. Podporovat vznik nových tradic "Zlatá Pecka"

14. – 16. Využívat solární energie i v centru města

14. – 16. Omezit světelný smog (obchodní centra) - úspora elektrické energie

Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou ještě ověřeny veřejnou anketou - anketní lístek - zde.

Následně budou výsledky předloženy Zastupitelstvu města ke schválení.

I letošní ročník přinesl poukázku pro TOP projekt neziskové organizace o hodnotě 5.000 Kč. Tu z rukou starosty města Petra Řezníčka obdržela Amalthea, z. s. s projektem Rodina pod lupou – kulturní akce spojená s besedou v rámci osvětové kampaně Staň se pěstounem. Cílem projektu je informovat veřejnost o možnostech náhradní rodinné péče, o vlivu vhodného rodinného prostředí na rozvoj dítěte a v neposlední řadě získat budoucí potenciální zájemce o pěstounskou péči. O přidělení poukázky rozhodli přítomní ve velkém sále svými hlasy.

Pro všechny přítomné byl připraven doprovodný program: měření tlaku krve, cholesterolu a glykémie Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, dětský koutek s tvořivou dílnou pro děti s Mama klubem, prezentace MAS Chrudimsko a regionálních produktů s certifikací Železné hory a šicí díly Šance pro Tebe.

Více informací o akci na /zdrave-mesto/desatero-problemu-mesta-chrudim.html

 

DESATERO problémů Chrudimi - Řešme je společně!

Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 spolupracuje s veřejností na rozvoji města prostřednictvím různých setkání. Jednou z již tradičních metod je tzv. veřejné projednání. To je i letos zaměřené na společnou diskuzi o tématech, která veřejnost vnímá jako potřebná a navrhuje se jimi zabývat a řešit je.

Společné setkání je připraveno na středu 22. února 2017 od 16:30 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi.

Součástí setkání bude týmová práce odborníků, veřejnosti, podnikatelů, neziskových organizací, škol, zástupců Městského úřadu Chrudim, zastupitelů a vedení města. Výsledkem diskuse pak bude určení problémů, námětů, které trápí obyvatele města a navrhují tyto náměty zařadit pro řešení na období 2017 a 2018.

I v letošním roce proběhne hlasování o TOP projektu neziskové organizace , která se předem přihlásila s konkrétním projektem. Ty budou veřejnosti na místě představeny. Přítomní budou moci svým hlasováním zvolit, který z projektů získá poukázku o hodnotě 5.000 Kč. Přihlášeny jsou dva projekty – Zeleného domu Chrudim, z.s. – Východočech Havran polní a jeho ptačí kamarádi, seznamte se a druhý od Amalthei z.s. s názvem Rodina pod lupou – kulturní akce spojená s besedou.

Pro všechny přítomné je připraven doprovodný program: měření tlaku krve, cholesterolu a glykémie Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, tvořivá dílna pro děti s Mama klubem po celou dobu konání akce, prezentace MAS Chrudimsko a regionálních produktů s certifikací Železné hory, šicí dílny Šance pro Tebe, drobné občerstvení a slosování vstupenek o drobné ceny.

Problémy, které vzejdou z tohoto setkání, budou poté ověřeny veřejnou anketou, která bude zveřejněna na webu města, facebookovém profilu města a Chrudimském zpravodaji.

Chcete vědět více: http://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi  

 

Chrudim obhájila podruhé kategorii "A" a získala titul Udržitelné město

 

Ve čtvrtek 1. prosince proběhla v pražském hotelu Jalta 23. konference Národní sítě Zdravých měst ČR „Udržitelné město“. Akce ukázala „nejudržitelnější“ místa v naší republice a nabídla řadu inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či mezinárodní spoluprací.

Konference proběhla pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky a na tématech se velkou měrou podílela ministerstva životního prostředí, místního rozvoje a vnitra společně s Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obec Křižánky opětovně potvrdily své kvality a jejich zástupci kromě představení osvědčených postupů zmínili i výzvy, které před nimi stojí: otevřenost úřadu, chytré město, plánování s občany, urbanismus, obnovitelné zdroje a úspory, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další.

V odpolední části konference byla udělena prestižní ocenění pro nejpokročilejší udržitelná města, která systémově řídí procesy uvnitř úřadu a nezapomínají přitom komunikovat i s občany města. Titul Udržitelné město získala města, která v letošním roce dosáhla kategorie A dle Kritérií MA21, a to Zdravá města Chrudim a Litoměřice, přičemž Chrudim je jediným městem v republice, které kategorii A obhájilo již podruhé. Prestižní cenu předala oceněným Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, a Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí.

„Velmi nás potěšilo vyjádření paní ministryně, že Chrudim je příkladné město, které bere udržitelný rozvoj vážně,“ uvedl František Chmelík, tajemník chrudimského městského úřadu, a dodal: „Přijímáme výzvu, abychom v této iniciativě nepolevovali, protože kategorie A mj. zvyšuje i naše šance při získávání prostředků, které bude ministerstvo pro místní rozvoj realizovat v rámci IROP.“

K jeho slovům se připojuje starosta Petr Řezníček: "Rád bych poděkoval všem zaměstnancům našeho úřadu, jejichž práce si vážím. Každý z nich má zásluhu na tom, že jsme se opět umístili „na bedně“…“

video k akci http://www.chrudim.tv/video_1394.html

Zajímá Vás, jak se nám daří vytvářet kvalitní podmínky pro život v Chrudimi?

 

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 pod patronací Světové zdravotnické organizace, bude veřejně obhajovat program pro udržitelný rozvoj - Zdravé město a místní Agendu 21.

Chrudimské Dny zdraví

Kampaň probíhá za finanční podpory VZP.

Pochod generací - „Pochodem generací oslavíme Mezinárodní den seniorů“

 Pochod generací má již své tradiční místo v akcích, které město Chrudim v rámci kampaně Dnů zdraví připravuje. Letošní ročník je připraven i k příležitosti Mezinárodního dne seniorů.  

Cílem akce je podnítit zájem o aktivní trávení volného času a podporovat současně i mezigenerační soužití rodin.

Sraz účastníků je v sobotu 1. října 2016 v 8:45 před areálem městského stadionu v ulici V Průhonech. Odchod v 9:00 hodin.

Připraveny jsou následující trasy:

 • Chrudim – Slatiňany – Kočičí Hrádek – rozhledna Bára v Městských lesích Na Podhůře
 • Chrudim – Slatiňany – Švýcárna – rozhledna Na Chlumu – rozhledna Bára v Městských lesích Na Podhůře

V cíli – u rozhledny Bára - bude připraveno zdarma měření cholesterolu, glykémie, tlaku, které zajistí Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim a workshop s lektorkou zaměřený na nordic walking. Součástí akce je vyhodnocení nejmladšího a nejstaršího účastníka a také nejpočetnější generační rodiny. Tito obdrží drobné dárky. Všichni získají pamětní list se speciálním razítkem. Pro zpáteční cestu bude přistaven na parkovišti pod rozhlednou Bárou autobus.

Rádi mezi námi uvítáme i vozíčkáře, kteří mohou využít vyznačené okružní trasy pro vozíčkáře. Tato trasa vede od rozhledny Bára po značené turistické cestě ke Kočičímu hrádku a lesní cestou kolem venkovní tělocvičny zpět k rozhledně Báře.

Kampaň probíhá za finanční podpory VZP.

   

Evropský týden mobility (ETM) a Evropský den bez aut (EDBA) aneb vyměňme auta za kola, autobus či vlak

ETM a EDBA má již své místo v osvětových kampaních, které město Chrudim připravuje pro občany se svými partnery v rámci projektu Zdravé město a MA 21 (školy, neziskové organizace, podnikatelé, Městská policie, Policie České republiky, Besip apod.)

Evropský týden mobility je nejrozsáhlejší kampaní zabývající se udržitelnou mobilitou na světě. Zastřešuje ji Ministerstvo životního prostředí ČR. Koná se každoročně od 16. do 22. září.

V letošním roce proběhne kampaň „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ na téma "Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu" s heslem" Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika."

Cílem kampaně je povzbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností dopravy a vybrali si ten správný způsob cestování, vyzvat je, aby kombinovali způsoby dopravy, což může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování.

Program:

Začínáme připravovat Místní adaptační strategii na změnu klimatu ve městě Chrudim

V Chrudimi se v druhé půli června poprvé sešel tým, který má za úkol diskutovat o opatřeních, které zmírní dopady klimatické změny na město a případně i jeho blízké okolí. I přes občasná popírání celého tématu je z řady modelů zřejmé, že se do budoucna bude v našich geografických podmínkách nejen zvyšovat teplota, ubývat srážek, ale přibude i extrémních výkyvů a jevů počasí, jako jsou přívalové deště, bleskové povodně apod. Chrudim, jako první město, které prošlo důkladným auditem udržitelného rozvoje, chce být připravena.

Úvodní setkání úřadu a vedení města s experty R. Misiačkem, Z. Frélichem a V. Lekešem, kteří mají bohaté zkušenosti s tématem nejen z ČR, ale i zahraničí, přineslo řadu podnětných informací. Do konce roku 2016, kdy má „Strategie adaptace města Chrudim na změny klimatu“ vzniknout, proběhne řada setkání a důkladná expertní práce. Dokument bude identifikovat hlavní rizika a dopady klimatických změn pro Chrudim, navrhne konkrétní opatření k řešení např. nárůstu teploty ve vybraných lokalitách, úbytku srážek, ztráty druhové rozmanitosti či dalších jevů, které jsou se zmíněnými klimatickými jevy spojeny. Strategie zkombinuje externí expertní návrhy a plně využije znalostí místních klíčových aktérů, stejně jako dosavadní práci a stávající dokumenty města. Zkušenosti Chrudimi budou využity jako příklady dobré praxe či inovace, bude připraven katalog možných řešení a doporučení i pro další Zdravá města. Aktivita je plně hrazena Národní sítí Zdravých měst z projektu Kvalitní MA21 v obcích a regionech.

Starosta Petr Řezníček potvrdil význam tématu, zejména pak v dlouhodobé vizi města. Připomenul jeho komplexnost a to, že není omezeno hranicemi samotného města, stejně jako jeho výrazné ekonomické dopady. „Není to záležitost krátkodobá a k okamžitému vyřešení. Ale už teď můžeme při plánovaných rekonstrukcích myslet na vhodná opatření a pracovat s osvědčenou praxí. Klíčová je pak osvěta - nejen vůči našim občanům a podnikatelům, ale taky, a v případě Chrudimi především, vůči zemědělcům, jejichž způsob hospodaření zásadně ovlivňuje například dopady přílivových dešťů ve vybraných lokalitách města“, dodává starosta Chrudimi, P. Řezníček.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu

 

Město Chrudim hostilo od 15. do 17. června 2016 Letní školu Zdravých měst na téma „ Řízení, finance, podpora zdraví a udržitelného rozvoje“

Školu již tradičně zahájil úvodní seminář, který jbyl otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí. Seminář představil příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci  mohlii získat nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů.

Dopoledním blokem, který bbyl věnován systematické podpoře zdraví a udržitelného rozvoje provedli účastníky akce zástupci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Ústavu pro zdravotní gramotnost. V burze nápadů a dobré praxe představila jednotlivá Zdravá města témata týkající se územního plánování, kvality života seniorů, nakládání s odpady a mnohé jiné. Město Chrudim zde prezentovalo řešení dostupného bydlení a spolupráci s městským architektem. Pro účastníky byl připraven i doprovodný program v podobě návštěvy Muzea barokních soch a Muzea loutkářských kultur.

Druhý den Letní školy se uskutečnily praktické tréninky pro koordinátory místní Agendy 21 zaměřené dle pokročilosti účastníků na témata: kvalitní postup ve Zdravém městě, medializace a komunikační dovednosti či kompetence koordinátorů MA21 a projektové řízení. Závěrečný den se uskutečnil nácvik práce s informačním systémem DataPlán či ukázky práce s Facebookem atd.

Škola Zdravých měst byla součástí vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra.

Další informace najdete na www.nszm.cz/ls2016

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Světový den bez tabáku - 21. května

Každoročně stanovují WHO a její partneři po celém světě 31. květen jako Světový den bez tabáku.

Hlavním cílem Světového dne bez tabáku je přispět k ochraně současných a budoucích generací nejen před ničivými zdravotními důsledky užívání tabáku, ale také před nepříznivými sociálními, ekologickými a ekonomickými následky užívání a expozice tabákovému kouři.

Město Chrudim proto s Klubem českých turistů připravilo na sobotu 21. května 2016 pro chrudimské občany tradiční výšlap po Krkonoších. Již 14. ročník povede 160 vyznavačů zdravého životního stylu krásnými stezkami Krkonoš. Vzhledem k tomu, že došlo k úpravám podmínek pro pořádání hromadných akcí pořádaných v 1. zóně KRNAP, je pro letošní rok připravena trasa vedoucí 3. zónou a ochranným pásmem. Věříme, že tato krásná zákoutí letošní trasy budou pro Vás zajímavá. 

Výchozím bodem bude Labská přehrada. Připraveny jsou tři trasy různé náročnosti. Je na každém účastníkovi, jakou trasu si zvolí. Účastní se totiž všechny věkové skupiny od dětí až po seniory. Tato akce nemá vítěze ani poražené. Jejím cílem je podpořit myšlenku aktivního pohybu bez tabáku pro zdravý životní styl a fyzickou kondici.

Odjezd přihlášených účastníků je v sobotu 21. května v 7:00 hodin od Divadla K.Pippicha, sraz v 6:45 hodin. Předpokládaný návrat okolo 19:00 hodiny.

Ještě máme několik volných míst - více info na telefonu 737 770 811

Férový piknik -  středa 18. května od 16:00 do 18:00 v Klášterních zahradách.

Jedná se o program navazující na celorepublikovou akci Férové snídaně, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na desítkách míst po celé ČR sejdou stovky lidí, aby podpořily myšlenku spravedlivého obchodu.

Doneste si fairtradové svačiny, deky, připravte soutěžní mňamky a přijďte spolu se svou rodinou, známými či kamarády podpořit fair trade a prožijte s námi pěkné odpoledne.

V rámci programu si pro vás Zdravé město Chrudim a MA 21 společně s rodinným centrem Mama klub, Ekocentrem Paleta, Mlsným peciválem a dobrovolníky z Dobrovolnického centra Farní charity Chrudim nachystali doprovodný program v podobě ochutnávky fairtradového občerstvení (káva, čaj, džus, ...), malování na obličej, tvořivou dílnu pro děti, vzdělávací program Ekocentra Paleta, bubínkování, šátkování miminek fairtradovými šátky aj.

Ti z vás, kteří rádi kuchtí, se mohou zúčastnit soutěže „O nejlepší férovou mňamku“, a to tím, že donesou svou pochoutku připravenou z fairtradových a regionálních surovin. Vítěz té nejlepší bude férově odměněn.

Chrudimský týden pro fair trade - 13. - 20. května

V rámci projektu Zdravé město Chrudim a místní Agenda 21 se zaměřujeme na podporu regionálních produktů. Současně šíříme a podporujeme i myšlenku spravedlivého „férového“ obchodu ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Od roku 2014 je město Chrudim držitelem statusu Fairtradové město www.fairtradovamesta.cz.

Fair trade přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv i šetrnost k životnímu prostředí.

Zahajovací akcí celého týdne, který má za cíl propagovat myšlenku fait trade, bude Férová snídaně, která proběhne v sobotu 14. 5. 2016 přímo v centru města – u Ochodu Mlsný Pecivál a v Café Zeměplocha. Kdo přijde, nejen že se dobře nasnídá, ale získá i recepty a může se i vydat na „Férovou stezku“ po Resselově náměstí od Café Zeměplocha do Mlsného Pecivála (nebo obráceně). Po zvládnutí připraveného kvízu získá drobný dárek.  

Další akce:

 • CELOTÝDENNÍ FAIR TRADE SESSION   od 17. května do 20. května 2016 v rodinném centru Mama klub Chrudim. Pro návštěvníky dopoledních programů v Mama klubu budou připraveny jako doprovodný program informace o fair trade – fotografie a osvětové povídání s drobnou ochutnávkou fair trade občerstvení.
 • Obchod Mlsný pecivál nabízí po dobu Chrudimského týdne pro fair trade ochutnávku fairtradové kávy, čaje a čokolády a také budou poskytovány slevy na fair tradové výrobky.
 • Fairtradové úterý v Agoře 17. května 2016 - Šance pro Tebe si připravila program zaměřený na osvětu a problematiku fair tradu. Na akci bude k dostání fairtradové občerstvení.
 • plakát akcí
 • tisková zpráva

Den Země 2016 - úterý 19. dubna 2016 na Resselově náměstí

Statisíce lidí na celém světě si v dubnu připomenou mezinárodní svátek životního prostředí – 22. duben, Den Země. Tato událost je i pro naše město každoroční příležitostí připojit se k mezinárodní kampani vlastní akcí. Více informací o akci na /zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane/akce-2016.html

Pocitová mapa našeho města je pro Vás připravena i online

Zachyťte své pocity do pocitové mapy města Chrudim.

Označit místa, na která jste pyšní, kde je pro Vás příjemné prostředí, kde cítíte, že je dobrý společenský život nebo naopak je špatná dopravní situace či zanedbané prostředí, můžete do 15. dubna 2016 pod tímto odkazem http://pocitovamapa.nszm.cz/chrudim-2016/.

Po vyhodnocení budou výsledky sloužit jako jeden z dalších podkladů pro zlepšení kvality života v našem městě.

Ověření Desatera problémů města Chrudim pro rok 2016

Vážení občané, rozhodněte o tom, jaké priority/problémy má město Chrudim řešit. Seznam 14 finálních problémů, o kterých můžete v této ověřovací anketě hlasovat, vybrali občané na veřejném projednání Desatera problémů města Chrudim 2. března 2016.

1. způsob hlasování - elektronická verze hlasování

Hlasovat můžete i prostřednictvím dotazníku, který bude součástí dubnového vydání Chrudimského zpravodaje nebo prostřednictvím SMS  ve tvaru A12 mezera 1. odpověď mezera 2. odpověď (např. A12 A O) na číslo 469 657 111 či vyplněný dotazník doručit na sběrná místa.

Veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim pro rok 2016

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

Jste nezisková organizace? Máte zájem získat finanční podporu 6.000,00 Kč? Co je třeba udělat:

1. vyplnit jednoduchý formulář

2. připravit poster na veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim

V rámci veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim 2. března 2016 bude předán symbolický šek v hodnotě 6.000 Kč organizaci, která představí projekt, který bude zaměřen na rozvoj města v oblastech, ve kterých neziskové organizace působí – kulturní, volnočasové, sportovní, ochrana životního prostředí, sociální apod.

Po představení jednotlivých projektů rozhodne veřejnost svým hlasováním, který z nich bude realizován se zmíněnou finanční podporou.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

Zajímá Vás, jak se nám daří vytvářet kvalitní podmínky pro život v Chrudimi?

 

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 pod patronací Světové zdravotnické organizace, bude veřejně obhajovat program pro udržitelný rozvoj - Zdravé město a místní Agendu 21.

Běh naděje a Fórum pro zdraví

 • Běh naděje -  7. 10. 2015 - Klášterní zahrady -  jde o dobrovolnou humanitární akci spojenou s veřejnou sbírkou, jejíž výtěžek bude věnován na výzkum rakoviny.

  Trať bude možno absolvovat jakýmkoli způsobem. Zúčastnit se může každý, běh je připraven pro občany všech věkových kategorií. Po celou dobu konání běhu bude zajištěn zdravotní dozor ČČK. Zde budou připraveny prezentace a workshopy zaměřené na první pomoc a prevenci úrazů, zdravou výživu, pohybovou aktivitu, prevenci sociálně patologických jevů a hra s bumbally. Akci připravuje Zdravé město a MA 21 společně se ZŠ Dr. J. Malíka. 

 • Fórum pro zdraví - 1.10. - 18. 10. 2015

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Pochod generací  - sobota 3. října.

Sraz účastníků je v 8:45 před areálem letního stadionu ulice V Průhonech (MFK). Odchod v 9:00 hodin.

Cílem akce je podnítit zájem o aktivní trávení volného času a podpořit současně i generační soužití rodin.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Na kolo jen s přilbou -  16.9.2015 na dopravním hřišti v Městském parku – 16:00 – 18:00 hod.

Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: BESIP, ČČK, Městské policie, PČR, TyfloCentra, FitKoloběhu. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí.

Této akce chceme využít ke společnému dialogu nad hledáním konečného řešení pro umístnění hracího prvku v Městském parku pro věkovou kategorii od 6 let i se zamyslet nad tím, jaké prvky by mohlo obsahovat v budoucnu dětské hřiště pro děti od 3 let.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2015

 

Ve dnech 16. – 22. září 2015 se bude konat 14. ročník Evropského týdne mobility na téma: „Vyber. Změň. Zkombinuj“.

Cílem kampaně je povzbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností dopravy a vybrali si ten správný způsob cestování, vyzvat je, aby kombinovali způsoby dopravy, což může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu cestování.

Týden vyvrcholí akcí „Evropský den bez aut 22. 9. 2015“. Po celý týden bude v Chrudimi probíhat program, který bude zaměřen na různé cílové skupiny a různé způsoby mobility.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

   

DEN CHRUDIMSKÉ NEMOCNICE - NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ - areál Chrudimské nemocnice - středa 20. května 2015, 9:00 – 16:00 hodin - vstup zdarma

Osvětová ROADSHOW - Chrudim bez rakoviny - 20. května 2015 od 13.00 do 16.00 hodin v areálu Chrudimské nemocnice, a. s. (Václavská 570, 537 27 Chrudim).

 

Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem 2015 - sobota 23.5.2015

 Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravilo pro veřejnost ve spolupráci s Klubem českých turistů letos již 13. ročník výšlapu po Krkonoších.

Sraz přihlášených účastníků je v 6.45 hodin u Divadla K. Pippicha v sobotu 23. května, odjezd v 7.00 hodin. Přihlášení účastníci musí zaplatit poplatek 230 Kč v Informačním centru na Resselově náměstí do pondělí 15. května. Poplatek zahrnuje cestu Chrudim – Vrbatova bouda – Chrudim. Pokud do této doby nebude poplatek uhrazen, budou místa postoupena dalším zájemcům. Společně dojedeme autobusem na Horní Mísečky. Zde přestoupíme na BUS, kterým dojedeme na Vrbatovu boudu.

Zájemci o společné foto a předání pamětních listů: u pramene Labe v rozmezí 12:30 do 13:00 hodin.

Akce se koná za každého počasí. Místa pro občerstvení po trase: Labská bouda, Mísečky, vlastní zdroje.

Férový piknik, přidejte se taky!


Ve středu 13. května od 15:30 do 17:30 se v Klášterních zahradách uskuteční druhý ročník Férového pikniku. Jedná se o program navazující na celorepublikovou akci Férové snídaně, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na desítkách míst po celé ČR sejdou stovky lidí, aby podpořily myšlenku spravedlivého obchodu.
Doneste si fairtradové svačiny, deky, hrníčky, připravte soutěžní mňamky a přijďte společně posvačit se svou rodinou, známými či kamarády a podpořit tak fair trade i v našem městě.
Ti z Vás, kteří rádi kuchtí, se opět mohou zúčastnit soutěže „O nejlepší férovou mňamku“, vítěz nejlepší mňamky bude férově odměněn. Fairtradové recepty, pro inspiraci, naleznete již nyní na webových stránkách Zdravého města Chrudim /zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane/akce-2015.html.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 Chrudimský týden pro fair trade 9. - 19. května

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

10 TOP PROBLÉMŮ našeho města - Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?

Vážení občané,

dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města v dubnu 2015.

Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát občanovi města Chrudim prostor, aby se mohl vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit tak, aby mohl být spokojen s místem, kde žije a které je jeho domovem.

Hlasovat můžete elektronicky nebo prostřednictvím SMS  ve tvaru A10 mezera 1. odpověď mezera 2. odpověď (např. A10 A O) na číslo 469 657 111 či vyplněný dotazník doručit na sběrná místa.

Den Země 2015 - 21.4.2015 - Resselovo náměstí

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim pro rok 2015

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Seminář na téma "Co je projekt Zdravé město a místní Agenda 21"

 

Oživení  parku Střelnice přírodními hracími prvky

Koncem ledna proběhlo ve Střeleckém parku plánovací setkání s veřejností, které bylo zaměřeno na oživení parku Střelnice – území tzv. jedliček přírodními hracími prvky nebo vybudováním fit stezky.

Návrhy veřejnosti byly posouzeny orgány státní správy. Vzhledem k tomu, že se území tzv. jedliček nachází v aktivní záplavové zóně, musí dojít k určité úpravě záměru. Proto připravujeme druhé plánovací setkání pro veřejnost na pondělí 23. března od 16:30 hodin v prostoru území Jedliček u Střeleckého parku, kterého se zúčastní i projektant. Ve vytyčeném prostoru tak budeme hledat možná společná řešení, která se budou opírat o výsledky prvního setkání.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

Možnost získat finanční podporu pro neziskovou organizaci v Chrudimi

V rámci veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim 1. dubna 2015 se nově uskuteční předání symbolického šeku v hodnotě 6.000 Kč organizaci, která zde představí malý projekt, který bude zaměřen na rozvoj města v oblastech, v kterých neziskové organizace působí. Po představení jednotlivých projektů veřejnost rozhodne svým hlasováním, který z nich bude realizován.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

Plánovací setkání na téma „Revitalizace Michalského parku “

 

Ve středu 4. března 2015 od 16:00 hodin proběhne přímo u kostela sv. Michala plánovací setkání s veřejností, které bude zaměřeno na revitalizaci tohoto parku. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Chrudim je pro veřejnost připraveno otevření kostela sv. Michala.

Cílem tohoto setkání bude zjistit, zda veřejnost s plánovanou revitalizací souhlasí a jaké bude mít náměty na změnu.

"Oživení parku Střelnice přírodními hracími prvky“

Ve středu 21. ledna 2015 od 15:30 hodin u altánu proběhne plánovací setkání s veřejností, které bude zaměřeno na oživení parku Střelnice přírodními hracími prvky nebo vybudováním fit stezky.

Pro oživení jsou určeny tři prostory pro různé kategorie dětí navržené v rozšířené části parku, která nespadá do přírodní památky. Herní aktivity by měly být dřevěné esteticky zapadající do přírodního parku. Zároveň by mohly mít souvislost s místem – říční fenomén, blízkost hnízdišť havranů, atp.

Fit stezka by mohla být doplněna o prvky balanční, hrazdy, kladiny, prvky pro sedy- lehy, houpací mostek, přeskoky a šlapadla u posezení. Můžou zde být umístěny i sloupy s informací o časech pro různé věkové kategorie.

Společně s Vámi budeme diskutovat o nejvhodnějším řešení oživení přilehlého prostoru.

Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

„Řešení dopravy a bezpečnosti v sídlišti „Na Rozhledně“ (bytové domy za garážemi)  - plánovací setkání

V pondělí 6. října 2014 od 16:00 hodin se uskuteční na veřejném prostranství u č. p. 1151 v ulici Strojařů plánovací setkání. Jeho cílem bude sesbírat podněty občanů žijící v této lokalitě na téma doprava a bezpečnost.

Dny zdraví 2014

Kampaň Dny zdraví vychází z předpokladu, že zdraví lze v širším pojetí chápat nejen jako absenci nemoci, ale jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního i společenského. Osvětové akce probíhající v rámci kampaně Dny zdraví mají za cíl informovat občany o tom, jak správně pečovat o fyzické i psychické zdraví a jak předcházet zdravotním potížím, ale také třeba jak se vyhnout nadměrnému stresu.

Dny zdraví 2014 - Pochod generací

Pochod generací má již své tradiční místo v akcích, které město Chrudim v rámci kampaně Dnů zdraví připravuje. Letošní ročník překvapí své účastníky novým programem. Cílem akce je podnítit zájem o aktivní trávení volného času a podporovat současně i mezigenerační soužití rodin.

Akci připravilo Zdravé město Chrudim společně s Klubem českých turistů a Městskými lesy za finanční podpory VZP.

Sraz účastníků je v sobotu 4. října 2013 v 8:45 před areálem krytého plaveckého bazénu. Odchod v 9:00 hodin.

Město Chrudim získalo status Fairtradové město

Prvním Fairtradovým městem v Pardubickém kraji se dnes stala Chrudim. Město splnilo všechna kritéria pro udělení titulu a připojilo se ke stovkám dalších měst na světě, které podporují fair trade (spravedlivý obchod). Ten umožňuje lidem z rozvojových zemí se uživit vlastní prací za důstojných podmínek.

Kontrola procesu naplňování kritérií místní Agendy 21

Zajímá Vás, jak vytváříme kvalitní podmínky pro život v Chrudimi?

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 pod patronací Světové zdravotnické organizace, bude veřejně obhajovat program pro udržitelný rozvoj – Zdravé město a místní Agendu 21 - 1. října 2014 od 13.00 hodin, velký sál Muzea v Chrudimi, Široká 85, 1. patro

Prezentace bude hodnocena odbornou komisí složenou ze zástupců Pracovní skupiny pro MA 21, jako poradního orgánu Rady vlády pro udržitelný rozvoj v ČR.

   

Slavnostní otevření workout parku v Chrudimi

Co znamená workout? Jde o cvičení výhradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků s vlastní tělesnou vahou.

Hlavní myšlenkou projektu je ukázat lidem, že je v životě velmi důležité dělat něco smysluplného a vyhýbat se negativním vlivům, jako jsou například alkohol, drogy nebo anabolické steroidy.

Slavnostní otevření workout parku se uskuteční v pondělí 8. září od 16:00 hodin stadionu MFK v ulici V Průhonech.

Program na slavnostní otevření byl sestaven společně s vyznavači workoutu v Chrudimi i zakladatelem SebeRevolty Markem Kaletou.

Na co můžeme těšit? Na předskokana PROGYho Lukáše Doležala, exhibici workoutu v podání místní SR komunity společně s REV ★ LTOU, mini koncert v podání zakladatele SebeRevolty Marka Kalety, jógovou rozcvičku, hromadný trénink s veřejností spojený s praktickými workshopy. V rámci doprovodného programu uvidíte ukázky parkouru a slackline.

Akci přijede podpořit zakladatel SebeRevolty Marek Kaleta (rapper Rev ★ lta) i zhotovitel stavby Revolution 13.

Kolo pro Afriku - 18.9.2014

DARUJTE dosloužilé kolo, helmu, náhradní díly nebo nářadí na kolo jakékoli kvality dětem v Africe. Posláním akce je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

Na kolo jen s přilbou - 17.9.2014

 

Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Losovat se bude o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: Besip, ČČK, Městské policie, Tyflocentra apod.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut - 16. - 22. září 2014

Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně jedné, ale zároveň nabídnout veřejnosti jiné možnosti a poukázat i na výhody alternativních druhů dopravy.

              

               

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zprostředkovat možnost vyjádřit se k službě, která v našem městě chybí. Jedná se o komplexní celodenní zařízení pečující o děti ve věku do 3 let. V minulosti tuto službu zajišťovala zdravotnická zařízení tzv. jesle.
Od září 2014 by měl vejít v platnost nový zákon a to zákon o dětské skupině. Tento zákon umožní registrovat všechny dětské skupiny pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a zároveň zaručí běžný hygienický standard i výchovně-vzdělávací koncept jako v mateřských školách.
Vyplněním naší ankety přispějete k nastavení služeb péče o děti do 3 let v Chrudimi na míru požadavkům ze strany rodičů.
Anketa je anonymní. Za Váš čas strávený nad dotazníkem Vám děkujeme.
Přímý odkaz na dotazník http://www.anketovnik.cz/26e2c8a3ccb318b2.

 

10 PROBLÉMŮ našeho města

Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?

Vážení občané,

dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany našeho města v květnu 2014.

Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát občanovi města Chrudim prostor, aby se mohl vyjádřit k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit tak, aby mohl být spokojen s místem, kde žije a které je jeho domovem.

Hlasovat můžete elektronicky nebo prostřednictvím SMS či vyplněný dotazník doručit na sběrná místa.

19.5.2014

Férový piknik - Přijďte hromadně posvačit a podpořit Světový den pro fair trade do Kláštěrních zahrad 26.5.2014 od 15:30 hodin.

Součástí akce je i soutěž o nejlepší "férovou" mňamku. Vyzkoušejte některý z našich receptů a nechte se inspirovat.  Výsledek Vašeho kuchařského umění přineste s sebou na piknik. Nejlepší pak budou odměněny.

19.5.2014

Jaké problémy vzešly z veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim pro rok 2014?

6.5.2014

Veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim v roce 2014

Zajímáte se o život ve městě a máte zájem zájem podílet se svým názorem na jeho rozvoji? Jste srdečně zváni na akci, kde můžete diskutovat společně s vedením města a dalšími odborníky.

25.4.2014

Otvírání studánek

Poslední akcí, která ukončí oslavy Dne Země je "Otvírání studánek"

17.4.2014

Pozvání na veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim, které je připraveno na středu 14.5.2014 od 16,30 hodin ve velkém sále Muzea

Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů je třeba se prioritně zaměřit, co město potřebuje změnit.

Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města!

Pokud si na některou z výše uvedených otázek odpovíte kladně, tak právě pro Vás připravujeme projednání Desatera problémů města Chrudim.

K připomínkování bude i návrh základní struktury Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim na odbobí 2015 - 2030 (ke stažení viz níže)

 •  
 

16.4.2014

Základní struktura návrhu Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim na období 2015 - 2030

  návrh strategie - základní struktura                 

14.4.2014

Den Země - Chrudimsko - tady jsem doma!

 Přijďte s námi oslavit Den Země na Resselovo náměstí ve čtvrtek 24. dubna.

02.04.2014

Ukliďme svět

V rámci aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 se zaměřujeme na regeneraci odpočinkových míst, dětských hřišť a postupného zkrášlování našeho města a snažíme se především u dětí a mládeže vytvářet kladný vztah k našemu okolnímu životnímu prostředí.

Již k tradičním akcím, které jsou připravovány v rámci kampaně Dne Země, patří akce „Ukliďme svět“. Hlavním přínosem této akce je posílení povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav našeho společného životního prostředí.

26.03.2014

Chrudimský týden pro fairtrade

Tento týden je věnován podpoře fair trade. Fair Trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v rozvojových zemích uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

Využijte některou z nabídek a přijďte podpořit tuto myšlenku.

24.03.2014

Plánovací setkání na téma „Řešení dopravy a bezpečnosti v ulici Víta Nejedlého“

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, zve obyvatele na plánovací setkání na téma „Řešení dopravy a bezpečnosti v ulici Víta Nejedlého“ - středa 26. března od 16,30 hodin v jídelně Základní školy Dr. V. Peška. Společně s Vámi budeme diskutovat o nejvhodnější variantě zklidnění provozu v ulici Víta Nejedlého.

18.03.2014

Kulatý stůl na téma (NE)ZAMĚSTNANOST mladých lidí do 30 let

Zdravé město Chrudim ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR za finanční podpory projektu Mládež v akci připravilo pro mládež, absolventy a veřejnost diskusní kulatý stůl o podnikání, navazujícím studiu, rekvalifikaci a službách úřadu práce a dobrovolnictví. Kulatý stůl byl určen především mladým do 30 let, nezaměstnaným, absolventům, ale i široké veřejnosti. Záměrem bylo informovat zájemce o tom, kam se mohou obrátit při ztrátě zaměstnání a jaké se jim nabízejí v tomto směru možnosti.

03.03.2014

Venkovní posilovna pro workout

Požadavek na vybudování venkovní tělocvičny vzešel v dubnu 2013 při řešení Desatera problémů města Chrudim. Občané si přáli vybudování venkovní tělocvičny v centru města.

V pondělí 24. února 2014 proběhlo před Letním stadionem (MFK) plánovací setkání na téma: „Venkovní posilovna pro workout“.

03.03.2014

Kulatý stůl na téma (NE)ZAMĚSTNANOST.

Společná diskuse se uskuteční ve středu 5. března 2014 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, 2. patro. Akce je součástí projektu Národní sítě Zdravých měst ČR „Mládež v akci? Ano, v obci!“, který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

21.2.2014

Město Chrudim bylo oceněno za kvalitu ve veřejné správě díky realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci Městského úřadu s veřejností

19.2.2014 - Zdravé město Chrudim a místní Agenda 21 je na sociální síti Facebok

Město Chrudim si z Prahy odvezlo nejvyšší ocenění v realizaci místní Agendy 21

 

 

Dny zdraví - 16.10.2013 v Klášterních zahradách a kryptě kostela sv.Josefa - plakát k akci

Zdravé město Chrudim s partnerskými organizacemi připravilo prezentaci o stavu kvality života v našem městě, kde se snažíme společně s veřejností hledat postupy a společná řešení problémů - veřejná obhajoba - 8.10.2013 od 13 hodin. Tato akce navazuje na obhajobu, která proběhla v rámci 20. Jubilejní konference NSZM ČR v Olomouci ve dnech 18. a 19. září 2013. Dvoudenní akce začala přehlídkou nejpokročilejších měst, obcí a regionů, které rozvíjejí své municipality s důrazem na strategické řízení, zapojování veřejnosti a udržitelný rozvoj. Více informací a prezentace ke stažení: http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r2247613b

 

Evropský týden mobility - Na kolo jen s přilbou - 17.9.2013 a Bezpečné bruslení na in-line bruslích - 18.9.2013

 

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2013 startuje 16.září - program kampaně - plakát ke kampani

 

10.9.2013 zaplní Resselovo náměstí tradiční Biojarmark - tisková zpráva - plakát akce

 

7.6.2013: Město Chrudim se prostřednictvím projektu Zdravé město a místní Agenda připojuje ke Dnům bez úrazů - program kampaně

 

30.5.2013: Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže Rozkvetlé město 2013 - pravidla - přihláška

 

30.5.2013: Blíží se tradiční výstup v rámci Světového dne bez tabáku - Sraz přihlášených účastníků je v 6.45 hodin u Divadla K. Pippicha v sobotu 1. června, odjezd v 7.00 hodin. Mapa tras s popisem bude rozdána zájemcům v autobuse. Tisková zpráva k akci.

 

30.4.2013: Anketní lístek pro ověření Desatera problémů města Chrudim 2013 - verze pdf - verze word

 

30.4.2013: Anketní lístek pro ověření Desatera problémů města Chrudim očima mladé generace 2013 - verze pdf

 

18.4.2013: Den Země na Resselově náměstí - tisková zpráva - více k programu - krátké video z akce - foto z akce

 

4.4.2013: veřejné pro jednání Desatera problémů očima mladé generace 4.4.2013 - tisková zpráva

 

3.4.2013: veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim 3.4.2013

 

tisková zpráva k akci

 

tisková zpráva: DESATERO problémů Chrudimi - Řešme je společně! - výsledky veřejného projednání

 

fotogalerie k akci

 

video k akci - 1. díl - 2.díl - kompletní video z akce

Poslední úprava: 24. 04. 2017 - 07:23, Šárka Trunečková

 Tisk

Kontakt

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail: urad@chrudim-city.cz
E-podatelna: podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu

Turistické informační centrum: Tel., Fax.: 469 657 821

Novinky e-mailem


Chrudim foto
27. 4. 2017

mapa stránek rss

CZ EN DE