Úplná uzavírka cyklostezky podél řeky Chrudimky

V době od 14.05.2024 do 22.05.2024 bude úplně uzavřena účelová komunikace – cyklostezka (dále jen „ÚK“) podél řeky Chrudimky v Píšťovech, v úseku od křižovatky s MK (u č.p.760) po křižovatku s MK (u lávky pro pěší přes řeku Chrudimku do lokality „Janderov“) v obci Chrudim, a to z důvodu zajištění svahu cyklostezky (oprava cyklostezky, dosypání a zpevnění svahu mezi cyklostezkou a řekou Chrudimkou).

Objízdná trasa a náhradní trasa pro pěší bude po přilehlých MK a ÚK (kolem areálu firmy EKOMONITOR – viz příloha).

Žádáme cyklisty i chodce, aby respektovali umístěné dopravní značení.

 

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Jana Šupíková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 506 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 308

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 10. 5. 2024 / 10. 5. 2024