Oddělení daní a poplatků

Působnost

  • vede agendu všech daňových povinností města Chrudim (podávání daňových přiznání) s výjimkou agendy DPH,
  • vyměřuje místní poplatky určené vyhláškou o místních poplatcích (poplatek ze psa, poplatek za komunální odpad), kontroluje jejich uhrazení a zajišťuje jejich vymáhání v daňovém řízení, rozhoduje o splátkových kalendářích, osvobození a prominutí či snížení poplatků v rámci platné legislativy,
  • vydává rozhodnutí o povolení k pořádání tomboly (turnaj malého rozsahu), u níž výše herní jistiny činí více než 100 tis. Kč,
  • vydává rozhodnutí k provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických her, provádí jejich elektronickou evidenci, případně kontrolu jejich provozu (včetně ukládání sankcí), vyměřuje správní poplatky na tomto úseku,
  • zajišťuje zpracování předpisů v oblasti regulace hazardu a finančních podkladů pro inkaso příjmů na podílech daní z hazardu,
  • spolupracuje s finančními úřady na úseku daně z nemovitých věcí,
  • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru,
  • pro potřeby MěÚ pořizuje příkazové (pokutové) bloky, vede jejich evidenci a přidělování a provádí jejich vypořádání vůči Krajskému úřadu Pardubického kraje,
  • zaměstnanci oddělení daní a poplatků vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení v režimu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů.

Adéla Ratzenbeková

Oddělení daní a poplatků

referentka

poplatek ze psů; poplatek za komunální odpad


469 657 491 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 319

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Miroslav Glaser

Oddělení daní a poplatků

vedoucí oddělení daní a poplatků

poplatek za komunální odpad; povolování hracích automatů; poplatek ze psů


469 657 490 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 319

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2