Úsek sekretariátu

Působnost

Sekretariát starosty a místostarostů

 • organizuje pracovní program starosty a administrativně zajišťuje jeho činnost
 • organizuje pracovní program místostarostů a administrativně zajišťuje jejich činnost
 • hospodaří s reprezentačním fondem starosty města
 • vyhotovuje zápisy z porad vedení města a vede jejich evidenci
 • vede evidenci zahraničních cest vedení města

Sekretariát tajemníka

 • administrativně zajišťuje činnost tajemníka úřadu a Odboru kanceláře tajemníka
 • vede podací deník pro Odbor kanceláře tajemníka
 • vede evidenci stížností a petic
 • vede agendu komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města, včetně evidence zápisů z jednání a usnesení těchto orgánů
 • kompletuje podklady pro jednání Rady města a Zastupitelstva města, vyhotovuje přijatá usnesení těchto orgánů a vede jejich evidenci, kompletuje přijatá usnesení Rady města a Zastupitelstva města a vede jejich evidenci
 • vede centrální evidenci smluv Odboru kanceláře tajemníka
 • vykonává funkci správce organizačně řídící dokumentace Městského úřadu Chrudim
 • vykonává metodickou činnost na úseku registru smluv ve spolupráci s odd. informatiky pro odbory MěÚ a zajišťuje záznamy do registru smluv za Odbor kanceláře tajemníka
 • zajišťuje zveřejňování písemností na úřední desce Městského úřadu Chrudim (i v elektronické podobě)
 • vyhotovuje zápisy z porad vedoucích odborů MěÚ

Věra Černohorská, DiS.

Úsek sekretariátu

asistentka tajemníka


469 657 702 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 242

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Monika Tvarohová, DiS.

Úsek sekretariátu

asistentka starosty


469 657 141 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 220

Patro: 2

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Tereza Tassová

Úsek sekretariátu

asistentka místostarostů


469 657 145 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 220

Patro: 2

Budova: Resselovo náměstí 77

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 1