Úsek veřejných zakázek a GDPR

Působnost

  • poskytuje metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek odborům Městského úřadu Chrudim, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem města Chrudim, koordinuje proces zadávání veřejných zakázek a výkon souvisejících činností podle vnitřní směrnice „O zadávání veřejných zakázek“ a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • monitoruje soulad zpracování osobních údajů správcem či zpracovatelem (městem Chrudim, Městský úřadem Chrudim, Městskou policií Chrudim, příspěvkovými organizacemi města Chrudim), dále soulad vnitřních předpisů a postupů s nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
  • působí jako kontaktní místo pro dozorové úřady, včetně Úřadu na ochranu osobních údajů
  • působí jako kontaktní místo pro subjekty údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • poskytuje správci a jeho zaměstnancům zpracovávajících osobní údaje poradenství a informace v oblasti ochrany osobních údajů (např. při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů)

Ing. Lenka Šiklová

Úsek veřejných zakázek a GDPR

vedoucí úseku a pověřenec pro ochranu osobních údajů


469 657 737 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 213

Patro: 1. patro

Budova: Pardubická 67

Dana Šmoková

Úsek veřejných zakázek a GDPR

veřejné zakázky


469 657 740 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 236

Patro: 1. patro

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 1