Zelená obec roku

Datum konání akce 15. 6. 2023

Cílem této soutěže je vybírat a oceňovat obce, které si vytyčily dlouhodobou vizi v oblasti udržitelného fungování, snaží se snižovat svou uhlíkovou stopu, zmírňují dopady na změnu klimatu, investují do ochrany životního prostředí, podporují biodiverzitu a aktivně se snaží zapojovat občany.

Do soutěže se mohla přihlásit jakákoliv obec z Česka, která se angažuje v environmentální oblasti, věnuje se rozvoji udržitelnosti a má odpovědný postoj k životnímu prostředí. Vedle toho byla vyhlášena i speciální kategorie Sociální počin roku.

Organizátory soutěže jsou ČSOB a Hospodářské noviny, záštitu této soutěži poskytl Svaz měst a obcí ČR a Česká rada pro šetrné budovy.

Přihlášené obce hodnotila odborná porota složená z expertů na životní prostředí, osobností a zástupců firem a obcí. V porotě tak zasedl například stávající ministr životního prostředí Petr Hladík, ekolog a dvojnásobně bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, mezinárodně proslulá architektka Eva Jiřičná nebo výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Město Chrudim se ve své kategorii obcí nad 1000 obyvatel hned napoprvé umístilo na krásném třetím místě a díky svému umístění v kategorii měst nad 1000 obyvatel si ze soutěže odneslo finanční příspěvek na další rozvoj ve výši 100 tis. Kč.

Odbornou porotu zaujal především nadmíru úspěšně implementovaný systém Zdravé město a místní Agenda 21 Chrudim. Zavedení energetického managementu, propojování Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu s doporučeními Paktu starostů a primátorů, zaměření na prevenci a osvětu nebo zapojování veřejnosti do rozvoje města.

Za město Chrudim převzala ocenění Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého města Chrudim a MA 21, a tajemník městského úřadu František Chmelík.

Foto z předání

https://www.csob.cz/portal/zelena-obec-roku