Nejnovější přidaná dokumentace

Zpráva o uplatňování ÚP Hošťalovice 2023 vč. pokynů pro zpracování návrhu zm. č. 2 - Hošťalovice

Nabytí účinnosti: 28. 11. 2023

Schváleno zastupitelstvem: 27. 11. 2023 Číslo usnesení: 8/2023

Změna č.2 ÚP Skuteč - před nabytím účinnosti - Skuteč

Schváleno zastupitelstvem: 26. 9. 2023

ÚP Slatiňany - Slatiňany

Nabytí účinnosti: 18. 10. 2023

Schváleno zastupitelstvem: 20. 9. 2023

Regulační plán Pumberka změna č. 1 - Chrudim

Nabytí účinnosti: 14. 7. 2017

Schváleno zastupitelstvem: 19. 6. 2017 Číslo usnesení: Z/51/2017