Prohlášení o přístupnosti

Město Chrudim se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek a mobilní aplikace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.chrudim.eu a mobilní aplikaci Pardubice v mobilu (od verze 1.2 ze dne 16. 2. 2021).

Stav souladu

Soulad je posuzován vůči standardu WCAG 2.1.

Nepřístupný obsah

Na webu chrudim.eu jsou uveřejňovány m.j. dokumenty z jiných úřadů, které nejsou přístupné. Uvedením těchto věcí do souladu s pravidly přístupnosti by bylo časově náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů nejsou dodatečně upravovány. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 6. 2023 podle metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

K nahlášení problémů z hlediska přístupnosti a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, použijte e-mail posta@mmp.cz.

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o přístupnosti vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz