Doklady k vyzvednutí

MěÚ Chrudim Vám tímto sděluje, že Vaše žádost o vydání dokladu byla – dle typu dokladu a níže uvedených termínů podání kompletní žádosti – vyřízena:

Občanské průkazy
Vyřízené žádosti o občanský průkaz podané do21.11.2023

K vyzvednutí na: MěÚ Chrudim, Odbor správní, Pardubická ul. 67, přízemí

  • Po předložení dokladu totožnosti
Cestovní doklady
Vyřízené žádosti o cestovní doklad podané do21.11.2023

K vyzvednutí na: MěÚ Chrudim, Odbor správní, Pardubická ul. 67, přízemí

  • Po předložení dokladu totožnosti
Řidičské průkazy
Vyřízené žádosti o řidičský průkaz podané do (včetně)24.11.2023

K vyzvednutí na: MěÚ Chrudim, dopravy, Oddělení evidence řidičů, Pardubická ul. 67, přízemí

  • Po předložení dokladu totožnosti a případně starého řidičského průkazu