Projekty ZM

Bezpečná komunita

Bezpečnou komunitou rozumíme stále vyvíjející se, pokračující projekt, který se zaměřuje na prevenci úrazů ve městě. Jeho cílem je postupně snižovat úrazy a osobní zodpovědností obyvatel přispět k omezení úrazů a jejich následků na zdravotním postižení. Stejně tak jako projekt Zdravé město a místní Agenda 21 probíhá projekt Bezpečná komunita pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) a předpokládá zapojení velkého množství partnerů (Městská policie, Policie ČR, ČČK, Mama klubu, mateřských a základních škol i škol vyššího typu, Centrum J.J.Pestalozziho, Besip, Sbory dobr. hasičů …
Více o projektu

Fair trade v Chrudimi

Fair trade

Fair trade znamená z anglického překladu spravedlivý obchod. Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován fair trade. Zde se dozvíte co je cílem kampaně, akce které se ve městě připravují na podporu FT a ve kterých obchodech a provozovnách můžete FT výrobky ochutnat a zakoupit.

Více o projektu

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. O tom, jak probíhá dobrovolnictví v Chrudimi, můžete právě zde najít pár informací.

Více o dobrovolnictví

Granty ZM

Grantový systém byl vytvořen s cílem podpořit naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Chrudim. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.

Více o grantech

EMAS

EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí. EMAS zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady minimalizovat.

Město Chrudim bylo prvním městským úřadem v České republice, který získal ověření systému EMAS akreditovanou organizací.

Více o EMAS na MěÚ Chrudim

Měření ovzduší v Chrudimi

Měření ovzduší v Chrudimi se provádí na dvou místech ul. Husově a v ul. Topolské. V ulici Husově je nižší dopravní zátěž a jde o zónu bydlení, ulice Topolská je zatížena hustou dopravou. Navíc v listopadu 2008 proběhlo měření stavu ovzduší v Široké ulici.

Více o měření ovzduší

Pocitová mapa

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor.

Do naší pocitové mapy města mohou lidé různě barevnými špendlíky znázornit své pocity. Mapa nám pak ukáže místa, kde se lidé cítí dobře a naopak, které lokality vnímají jako nepříjemné.

„Pro naši Chrudim“

Ukončený projekt v současné době nahrazený tzv Participativním rozpočtem. Projekt probíhal až do roku 2019.

Projekt byl založen na spolupráci se školními zařízeními a neziskovými organizacemi působícími na území města Chrudim, které vytvářeli a prezentovali své vlastní projekty (s nutností realizace na území města Chrudim) v souladu s principy projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Projekty musely být zaměřeny na rozvoj města v oblastech, v kterých organizace působili – kulturní, volnočasové, sportovní, ochrana životního prostředí, vzdělávací, sociální apod. – v souladu s principy projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Organizace prezentovali své projekty na veřejném projednání Desatera problémů města. Vítězný projekt obdržel symbolický šek v hodnotě 5000 Kč.

LivCom

Prestižní mezinárodní soutěž, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu prostředí ve městech . V rámci soutěže, která se koná již od roku 1997, se hodnotí přístup měst a obcí k jednotlivým kritériím udržitelného rozvoje, kterými jsou zvelebování krajiny, péče o kulturní dědictví, ekologicky citlivá praxe, zapojování veřejnosti, zdravý životní styl a plánování budoucnosti. Město Chrudim se několikrát této soutěže úspěšně účastnilo.

Více o úspěších města v LivCom

Pakt starostů a primátorů

Covenant of Mayors, čili Úmluva starostů a primátorů (v překladu také Pakt starostů a primátorů) je iniciativou Evropské komise ke snížení emisí CO2.

Více o paktu