Měření ovzduší

Měření provádí Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích pomocí mobilního měřícího zařízení Horiba zpravidla 2 x týdně. Jednou měsíčně nám pak předává výsledky měření zpracované v tabulkách a grafech s uvedením klimatických podmínek v době měření (teplota, tlak vzduchu, síla a směr větru).

Tyto hodnoty mají pro nás především informativní hodnotu a potvrzují fakt, že kvalitu ovzduší na území města Chrudim ovlivňuje především doprava – v Chrudimi není žádný velký znečišťovatel ovzduší jako jsou chemické provozy apod.. Veškeré výsledky měření ovzduší včetně informace o nejvyšších přípustných hodnotách najdete v přiložených souborech.