Podatelna

Adresa pro fyzické doručování

  • adresa pro osobní a poštovní doručování dokumentů v analogové podobě a datových zpráv na přenosných technických nosičích

Podatelna
Městský úřad Chrudim
Pardubická 67
537 16  Chrudim

Úřední hodiny podatelny

Pondělí8–17 hod
Úterý8–14 hod
Středa8–17 hod
Čtvrtek8–14 hod
Pátek8–14 hod

Oficiální sídlo MěÚ Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16  Chrudim

Elektronický způsob doručování

Elektronická adresa podatelny: podatelna@chrudim-city.cz

ID datové schránky: 3y8b2pi

Další možnosti elektronické komunikace: urad@chrudim-city.cz

Přijímané datové formáty a nosiče dat

(prostřednictvím veřejné sítě Internet včetně informačního systému datových schránek)

  • Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

PDF (Portable Document Format) verze 1.7 a vyšší PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005
TXT (prostý text)
RTF (Rich Text Format)
PNG (Portable Network Graphics)
DOC/DOCX (MS Word Document)
XLS/XSLX (MS Excel Spreadsheet)
ODT (Open Document Text)
FO/ZFO (602XML Filler Document, datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování  technologickými datovými schránkami).

  • Statické obrazové dokumenty:

TIF/TIFF (Tagged Image File Format), revize 6 – nekomprimovaný
JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), ISO/IEC 10918
PNG (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948

  • Dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2), ISO/IEC 13818

MPEG-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1), ISO/IEC 11172

GIF (Graphics Interchange Format)

PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)

  • Zvukové dokumenty:

MP2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II)

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III)

WAV (Waveform audio format)

PCM (Pulse-code modulation)

  • E-faktury:

isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

  • E-faktury:

XML (Extensible Markup Language Document)

  • Webové stránky:

HTML/HTM (Hypertext Markup Language Document)

Přehled přijímaných technických nosičů dat:CD (CD-R, CD-RW), DVD (DVD-R, DVD-RW), Flash disk (USB 2.0, USB 3.0)

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu:

Dokument, který je obsažen v datové zprávě, jejíž datový formát je neúplný či poškozený tak, že ji nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze z ní určit odesílatele, bude dále zpracován takto: podatelna vyrozumí odesílatele o vadě dokumentu (datové zprávy) a stanoví postup pro odstranění. V případě, že nelze zjistit odesílatele, podatelna dokument obsažený v datové zprávě dále nezpracovává.