Czech Point

Co je to Czech POINT

Czech POINT (www.czechpoint.cz, zkratka z Český Podací Ověřovací Informační NárodníTerminál) je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. 

Czech POINT míří ke stavu, kdy by v optimálním případě úřady „obíhala data, ne občané“.

Všechny výpisy úřad poskytne žadateli v optimálním případě na počkání, pouze po zaevidování žádosti a zaplacení správního poplatku.

Umístění terminálu na MěÚ

Recepce oddělení klientského servisu v kanceláři č. 110 v přízemí budovy Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici čp. 67.

Poplatky

  • platí se v hotovosti přímo na kontaktním místě Czech-pointu, platba kartou je umožněna pouze na pokladně městského úřadu (rovněž přízemí budovy městského úřadu)
Druh evidenceCena za 1. stranuCena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík100,- Kč50,- Kč
Živnostenský rejstřík100,- Kč50,- Kč
Katastr nemovitostí100,- Kč50,- Kč
Rejstřík trestů100,- Kč0,- Kč
Insolvenční rejstřík100,- Kč50,- Kč
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH100,- Kč50,- Kč
Registr živnostenského podnikání100,- Kč50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů100,- Kč50,- Kč
Bodové hodnocení řidiče100,- Kč0,- Kč
Konverze dokumentů30,- Kč30,- Kč

Potřebné doklady k poskytnutí výpisů

  • Průkaz totožnosti

Ověřené výpisy z rejstříku trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. U cizinců je třeba předložit průkaz totožnosti.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žádost je vyřízena na základě sdělených podkladů žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstříkIČ subjektu
Živnostenský rejstříkIČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostíNázev katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně specifikace objektu

Výpis z bodového hodnocení řidiče:

je potřeba předložit platný OP + ŘP.