Strategický tým pro udržitelný rozvoj

Jeho náplní je systematické řízení udržitelného rozvoje ve městě. Tým pracuje v souladu se schválenou Deklarací Zdravého města a místní Agendy 21 (schváleno Zastupitelstvem města v roce 2001) a má postavení  výboru zřízeného Zastupitelstvem města Chrudim ve smyslu § 117 a následující zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti strategického týmu pro rozvoj města:

– ve spolupráci s odborníky dohlíží na implementaci principů udržitelného rozvoje v navrhovaných a realizovaných opatřeních strategie

– zodpovídá za přípravu a průběžnou aktualizaci akčních plánů (na 1-2 roky) ve vazbě na rozpočet municipality

– řeší implementaci podnětů z komunitního plánování a dílčích koncepcí (např. Zdravotní plán apod.) pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje

Členové týmu

EXTERNÍ KONZULTANT PRO OBLAST UR: Mgr. Jitka Boušková

Předseda strategického týmu

Ing. František Pilný, MBA

Ing. František Pilný, MBA

Zastupitelstvo města

starosta

ANO 2011


+420 469 657 141 zobrazit e-mail

Budova: Resselovo náměstí 77

Tajemnice strategického týmu

Šárka Trunečková, DiS.

Šárka Trunečková, DiS.

Projekt Zdravé město a MA21

referent

Zdravé město a MA 21


469 657 100 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 216

Patro: 2

Budova: Resselovo náměstí 77

Ostatní členové

Ing. Aleš Nunvář

Ing. Aleš Nunvář

Zastupitelstvo města

(uvolněný) radní

Piráti


469 657 145 zobrazit e-mail
Ing. Zdeněk Kolář

Ing. Zdeněk Kolář

Zastupitelstvo města

1. místostarosta

ANO 2011


469 657 145 zobrazit e-mail
Petr Lichtenberg

Petr Lichtenberg

Zastupitelstvo města

neuvolněný místostarosta

CHRUDIMÁCI


+420 469 657 145 zobrazit e-mail

Ing. František Chmelík

Tajemník městského úřadu

tajemník


469 657 700 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 242

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Ing. Martin Klimek

Odbor dopravy

vedoucí odboru


469 657 500 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 300

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Ing. Petr Pecina

Odbor investic

vedoucí odboru


603 871 923 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 105

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Jana Stehlíková, DiS.

Odbor školství, kultury a sportu

vedoucí odboru


469 657 670 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 301

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Ing. Kateřina Mrózková

Oddělení přírodního prostředí

vedoucí oddělení

ZPF, ochrana přírody


469 657 324 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 419

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Hana Vránová

Úsek vnitřních věcí

referentka


469 657 204 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 332

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Mgr. Radka Pochobradská

Odbor sociálních věcí

vedoucí odboru


469 657 580 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 210

Patro: 1

Budova: Pardubická 53

Ing. Hana Luptáková

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

vedoucí odboru


469 657 470 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 405

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Zdeněk Pavlík

Oddělení regionálního rozvoje

referent

energetický manažer


469 657 146 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 335

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77