Rozvojové studie města

STUDIE – CHRUDIM 
Větrník – regenerace sídliště   zde (aktualizováno 02/2011)
Větrník – regenerace sídliště – upr.zde (aktualizováno 07/2011)
Větrník – vnitroblok domů 1206 – 1208     zde (aktualizováno 06/2014)
Větrník – vnitroblok domů 1206 – 1208 – upr.zde (aktualizováno 09/2014)
Návrh výstavby parkoviště v ul. Pardubickázde (aktualizováno 04/2013)
Regenerace sídliště U Stadionu zde (aktualizováno 04/2013)
Regenerace sídliště Husovazde (aktualizováno 05/2016)
Regenerace sídliště Na Rozhledně  zde (aktualizováno 03/2011)
Dopravní napojení lokality Na Špici    zde (aktualizováno 04/2013)
Dopravní napojení lok. Na Špici na sil. III/3589 zde (aktualizováno 04/2013)
Železniční zastávka Chrudim, U Stadionu zde (aktualizováno 04/2013)
Napojení rekreačních lesů Podhůra   zde (aktualizováno 04/2014)
Napojení rekr. lesů – cyklostezka Podhůra – 1. etapa (DÚR) zde (aktualizováno 05/2016)
Napojení rekr. lesů – cyklostezka Podhůra – 2. etapa (DÚR)zde (aktualizováno 05/2016)
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra (DÚR)zde (aktualizováno 07/2014)
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra – (DSP)zde (aktualizováno 10/2014)
Studie Lázeňská ulicezde (aktualizováno 06/2014)
Studie využitelnosti zámku v Medlešicích zde (aktualizováno 07/2014)
Studie revitalizace konventu       zde (aktualizováno 09/2014)
Konvent (DÚR)zde (aktualizováno 08/2015)
Letní kino (DÚR)zde
Dokumentace k územnímu rozhodnutí Markovice u Kostelazde (aktualizováno 01/2015)
Studie – Letní kinozde (aktualizováno 04/2019)
I/17 Chrudim – severní obchvat; vyhledávací studiezde (aktualizováno 4/2021)
Studie Václavská – Vlčnovskázde (aktualizováno 03/2011)