Vizuální identita města

Vizuální identita města

Ucelená vizuální identita slouží propagaci města Chrudim a komunikaci s jeho občany. Vzešla z designérské soutěže, kterou pro město uspořádala odborná organizace Czechdesign. Vítězkou soutěže se stala grafická designérka Markéta Steinert, která vytvořila přátelskou a hravou identitu.
Město nyní komunikuje jednotným grafickým stylem, což jeho značku posílí ve vnímání nejen návštěvníků. Jednotný styl byl vytvořen pro město a pro jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Tyto instituce budou využívat v grafické prezentaci podobné prvky, lišit se však budou svou barevností. Na první pohled bude patrné, že organizace patří do jedné rodiny.

Manuál jednotného vizuálního stylu města a jeho organizací

Tento manuál je závazným pro používání jednotného vizuálního stylu města Chrudim. Upravuje způsob užívání značky města a obsahuje soubor pravidel, principů a doporučení pro vytváření formálních i méně formálních výstupů města a jeho organizací. Tato pravidla stanovují, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu, při realizaci tiskových materiálů i při tvorbě, aplikaci a užívání jednotlivých grafických prvků, které značku spoluvytváří, v různých formátech a na různých nosičích. Manuál je k dispozici níže ke stažení.

Užití znaku města

Nová vizuální identita města pracuje i se zjednodušenou verzí znaku města. Ten však nemá za cíl tradiční historické podobě městského znaku konkurovat. Tradiční heraldická podoba městského znaku bude využívána i nadále, vhodné jsou skutečně výjimečné a slavnostní účely a příležitosti, které budou významu městského znaku odpovídat, nebo případy, ve kterých chceme podtrhnout historickou hodnotu. V běžné komunikaci by neměla být používána.

Jakékoli užití znaku města je podmíněno souhlasem Rady města Chrudim. Tento požadavek vyplývá z § 34a Zákon o obcích. Žadatel o udělení souhlasu s použitím znaku na konkrétní účel podá písemnou žádost adresovanou Radě města Chrudim. V žádosti bude uveden záměr a způsob použití znaku města doložený návrhem řešení.