Vyhlášky a nařízení

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Vyhlášky

Číslo vyhláškyNázev vyhlášky
6/2002Vyhláška města, kterou se ruší Hřbitovní řád
1/2005Vyhláška města Chrudim, kterou se zrušuje vyhláška o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
6/2005
příloha 1
Vyhláška města Chrudim o umisťování reklamních zařízení v městské památkové zóně města Chrudim
2/2008Vyhláška města Chrudim, kterou se zrušuje vyhláška o místním poplatku ze vstupného
3/2008Vyhláška města Chrudim o městské policii
2/2010Požární řád města Chrudim
2/2011Vyhláška města Chrudim k zajištění veřejného pořádku při konání Chrudimské pouti
3/2011Vyhláška města Chrudim o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v některých lokalitách města
2/2012Vyhláška města Chrudim, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011
3/2012 Vyhláška města Chrudim, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí
1/2013Vyhláška města Chrudim o vedení technické mapy obce
4/2014Vyhláška města Chrudim o regulaci provozování loterií a jiných podobných her Informace k vyhlášce o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
1/2016Vyhláška města Chrudim č. 1/2016, kterou se ruší vyhláška č.8/2005, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chrudim
4/2016       Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2016, o ochraně nočního klidu        
2/2017  Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství                          
1/2018         Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku        
4/2018                                    Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Chrudim                                
4/2019
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2020, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o místním poplatku ze psů
1/2020, kterou se doplňuje 4/2019Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2020, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o místním poplatku ze psů
4/2020, kterou se mění a doplňuje 1/2018Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
1/2021, kterou se mění a doplňuje 1/2018 +4/2020Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
1/2022
Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2/2022
Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2022, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Chrudim
3/2022
Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 3/2022, o městských zónách
4/2022
Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1/2023Vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
2/2023Vyhláška města o místním poplatku ze psů

Nařízení

Číslo nařízeníNázev nařízení
2/2009Nařízení města Chrudim o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
1/2013Nařízení města Chrudim č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
1/2021
Nařízení města Chrudim č. 1/2021 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Chrudim
Ceník za placené stání na místních komunikacích ve městě Chrudim (ceník vydán na základě nařízení č. 1/2021)