Bezpečná komunita

Město Chrudim se v roce 2009 stalo 2. městem v České republice, které se může pyšnit titulem Bezpečná komunita a také zároveň 171 městem na světě, které se snaží řešit prevenci úrazů systematicky. Starosta města Jan Čechlovský převzal z rukou Bo Henriksona, zástupce Světové zdravotnické organizace z  Institutu Karolínské univerzity ve Stockholmu, oficiální plaketu Bezpečné komunity.

Oblast prevence úrazů je velmi široký pojem, ale v Chrudimi si lze pod ním představit kampaň Na kolo jen s přilbou, kampaň Vidíš mě ( zaměřeno na používání reflexních materiálů), mapování nebezpečných míst ve městě v souvislosti s bezpečnou cestou dětí do školy, zásady poskytování první pomoci, využívání dopravního hřiště, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce, chodníků apod.
Oblast prevence úrazů se soustřeďuje i na problematiku domácího násilí, řešení dětských hřišť, práci s rizikovými skupinami ( drogy, šikana, sekty apod.), ale i na seniory. Pro ty jsou pravidelně připravovány besedy, programy s názvem “Bezpečný domov“, ale i v rámci každodenních aktivit se Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim snaží připravovat pro seniory řadu aktivizačních programů, které jsou zaměřeny na udržování fyzické i psychické kondice (trénování paměti, kondiční cvičení, plavání, vycházky apod.). Pro  širokou veřejnost se pravidelně připravují  Národní dny bez úrazů, akce Pomoc, topím se, které na problematiku úrazů poukazují a praktickými ukázkami přispívají k většímu proškolení občanů.