LivCom

LivCom je prestižní mezinárodní soutěž měst, která se zaměřuje na hodnocení kvality života obyvatel a prosazování principů udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který respektuje všechny tři pilíře – ekonomický, sociální a životního prostředí a vytváří tak podmínky pro život budoucích generací. Tato soutěž je i významnou platformou pro vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčených příkladů dobré praxe.

Ceny LivCom Awards probíhají pod záštitou United Nations Environment Programme (Program Životního Prostředí Spojených Národů) pod vedením UK Registered Charity (Britská Registrovaná Charita). The LivCom Awards byly založeny v roce 1997 a jejich finálová kola se konají v různých velkoměstech po celém světě.

Více informací o soutěži najdete na www.livcomawards.com

Účast města Chrudim v této mezinárodní soutěži (řazeno chronologicky):

LIVCOM 2012 V AL AIN

Šestnáctý ročník v pořadí se konal ve Spojených arabských emirátech ve městě Al Ain ve dnech 22. až 26. listopadu 2012. Do soutěže bylo posláno na 350 projektů, do konečného finále postoupilo 70 měst ze 47 zemí celého světa.

Město Chrudim se této světové soutěže LivCom zúčastnilo již po šesté a i letošní ročník byl pro naše město úspěšný. Do finálového boje jsme postoupili se čtyřmi projekty.

První z nich „S místní Agendou 21 k vyšší kvalitě života“ byl zaměřen na celkový rozvoj města podle šesti kritérií, které jsou v souladu s projektem Zdravé město Chrudim a místní Agendou 21 – strategické plánování, zdravý životní styl, umění, kultura a dědictví, nejlepší environmentální postupy, zapojení obce a její pravomoci a podpora přírodní a uměle vytvořené krajiny. Byl oceněn Zlatou cenou s prvním místem.

Druhé místo patřilo městu Kogarah City z Australie a třetí místo si odvezlo statutární město Jihlava.    

V této kategorii se utkalo 14 měst z celého světa. Byla to nejvíce obsazená kategorie.

Category B: Population 20,001 to 75,000

 • Chrudim, Czech Republic
 • City of Greater Geraldton, Australia
 • City of Kladno, Czech Republic
 • Community of the City of Pushchino, Russia
 • Dibba City, United Arab Emirates
 • Kogarah City Council, Sydney, Australia
 • Meinong District, Kaohsiung, Chinese Taipei
 • Moriya City, Japan
 • Oleiros City Council, Spain
 • Riviera Beach, USA
 • Siwa Oasis, Egypt
 • Statutory City of Jihlava, Czech Republic
 • West Central District, Tainan City, Chinese Taipei
 • Yangcheng District, Kaohsiung, Chinese Taipei

Druhý a třetí projekt „Dům na půl cesty aneb druhá šance pro život“ „Nově – lépe – s lidmi!“ byly oceněny Bronzovou cenou. V této kategorii projektů soutěžilo 68 projektů z celého světa.

Čtvrtý z nich, „Zdraví na talíři“, byl zaměřen na zdravý životní styl – zdravý pohyb, vytváření zdravého a bezpečného prostředí, zdravé stravování a vytváření duševní pohody.

Významným bylo pro naše město i ocenění, které jsme získali za naplňování kritéria „Umění, kultura a dědictví“. Zde jsme byli ohodnoceni nejvyšším stupněm – Zlatou cenou. Toto ocenění bylo uděleno na základě prezentací všech finálových měst ve všech velikostních kategoriích (celkem ze 70 měst celého světa). Kladně v tomto kritériu byla hodnocena péče o památky ve městě, pořádání kulturních akcí, které se zaměřují na tradiční a i novodobé akce, sledování návštěvnosti památek, pořádání Dnů otevřených dveří, podpora spolkové činnosti apod.

Ostatní kritéria byla udělena následovně:

 • podpora přírodní a uměle vytvořené krajiny – Jincheng – P.R. China
 • umění, kultura a dědictví – Chrudim – Czech Republic
 • nejlepší environmentální postupy – Siena Province – Italy
 • zapojení obce a její pravomoci – City of Greater Ankara – Turkey
 • zdravý životní styl – City of Greater Ankara – Turkey
 • strategické plánování  – Statutory City of Jihlava – Czech Repubic

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se účastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky pro Spojené arabské emiráty a Jemen pan Ing. Jaroslav Ludva, který měl neskrývanou radost z úspěchů českých měst na této soutěži.

Po slavnostním vyhlášení výsledků ředitel soutěže LivCom pan Alan Smith prohlásil: „město Chrudim je městem, které dokázalo získat během své účasti ve finálových kolech nejvíce ocenění. Je městem, které postupuje správnou cestou a má hodně příkladů dobré praxe, které předává do ostatních zemí celého světa. Je městem, které své prezentace staví na skutečnosti a ty dokládá náležitými fakty.“

LIVCOM 2011 v SOULU

Patnáctý ročník v pořadí se konal v jihokorejském Soulu – Songpa –  Gu ve dnech 27. až 31. října 2011. Do soutěže bylo posláno na 350 projektů, do konečného finále postoupilo 77 měst z 26 zemí celého světa (s 60 projekty celých měst, 50 ekologicky udržitelných projektů a 18 projektů zaměřených na získání „stipendia“).    

Finalisté letošního roku odrážejí širší geografické zastoupení než kdy předtím. Finále se účastnili zástupci měst z Turecka, Mosambiku, Vietnamu, Malajsie, České republiky apod.

Město Chrudim se této světové soutěže LivCom zúčastnilo již  popáté a i letošní ročník byl pro naše město úspěšný. Do finálového boje jsme postoupili se dvěma projekty. První z nich „Zdravé město Chrudim – město, kde stojí za to žít!“ byl zaměřen na celkový rozvoj města dle daných kritérii, které jsou v souladu s projektem Zdravé město Chrudim a místní Agendou 21.

Druhý projekt „Rekonstrukce kostela Sv.Josefa a Klášterních zahrad na Muzeum barokních soch“ byl zaměřen na uchování kulturního dědictví ve městě a vytvoření nového prostoru pro kulturní a společenské aktivity ve městě s přihlédnutím k původní historii tohoto objektu.  

První z projektů byl odbornou komisí oceněn Stříbrnou cenou, druhý získal Zlatou cenu s druhým místem.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se účastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Korejské republice Jaroslav Olša.

Významným bylo pro naše město i ocenění, které jsme získali za naplňování kritéria „Zdravého životního stylu“. Zde jsme byli ohodnoceni nejvyšším stupněm – Zlatou cenou. Toto ocenění bylo uděleno na základě prezentací všech finálových měst ve všech velikostních kategoriích (celkem ze 77 měst celého světa). Jedná se především o aktivity v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 zaměřené na osvětu v oblasti kouření, zdravého stravování, prevence úrazů, ale i organizace kampaní zaměřených na zdravý životní styl apod.

Starosta města Petr Řezníček, jako zástupce České republiky a Evropy, byl vyzván k podpisu Deklarace LivComu společně s Alanem Smithem (ředitel LivCom – UNEP), starostkou města Songpa – Gu, představitelem budoucího pořadatelského města Al Ain z Dubaje a zástupcem Rady města Songpa – Gu.

Deklarace by měla vytvořit nový ideologický rámec pro Zemi a její obyvatele. Přítomní se zavázali, že se budou snažit vykonávat místní politiku tak, aby nezatěžovala životní prostředí městského systému a budou podporovat globální myšlení prostřednictvím lokálních akcí. Tyto lokální akce vycházejí z kritérií LivCom :

 • budeme podporovat zachování ekologicky významných míst a udržovat harmonii mezi umělou a přírodní krajinou, zlepšovat kvalitu života obyvatel města
 • chránit historické památky, podporovat tradiční i novodobé umění
 • podporovat udržitelný rozvoj ve všech jeho oblastech, posilovat mezinárodní spolupráci v této oblasti
 • zapojovat veřejnost a všechny cílové skupiny do rozvoje města
 • zlepšovat a udržovat zdraví obyvatel, připravovat osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl
 • realizovat plány města s ohledem na ochranu životního prostředí

Fotografie z účasti naleznete na: http://kodlcr.rajce.idnes.cz/CHRUDIM_V_SOULU_-_SONG_PA_10_2011

Zlatá cena
Stříbrná cena

LIVCOM 2010 v CHICAGU

Město Chrudim se po čtvrté zúčastnilo světové soutěže LivCom, jejíž finále se konalo v Chicagu v USA.

A tento ročník byl pro naše město úspěšný. Do finálového boje jsme postoupili se dvěma projekty. První z nich „Zdravé město Chrudim – město, kde stojí za to žít!“ byl zaměřen na celkový rozvoj města a druhý „Revitalizace náhonu – Modrá osa města Chrudim“ na utváření krajiny ve městě. První z projektů byl odbornou komisí oceněn Zlatou cenou a prvním místem, druhý získal Bronzovou cenu.
Významným je pro naše město i ocenění, které jsme získali za naplňování kritéria zdravého životního stylu. Zde jsme byli ohodnoceni nejvyšším stupněm. Získali jsme Zlatou cenu. Toto ocenění bylo uděleno na základě prezentací všech finálových měst ve všech velikostních kategoriích
(celkem z 34 měst).

Starosta Petr Řezníček k úspěchům v soutěži řekl: „V současné době řada měst vyspělých zemí světa řeší otázky jak dosáhnout zdravějšího a udržitelného životního prostředí pro nás i děti našich dětí. Také město Chrudim se před lety zapojilo do řešení světového projektu OSN Zdravé město a místní Agenda 21 , který směřuje k naplnění těchto cílů.
Účast města v mezinárodní soutěži LivCom znamená pro Chrudim možnost ověřit si a poznat nejlepší mezinárodní postupy pro řízení místních samospráv. Také výměna zkušeností a nových poznatků urychluje některé procesy při řešení problematiky lepších životních podmínek ve městě. V neposlední řadě dosažené úspěchy v soutěži LivCom přispívají k mezinárodní prestiži, zviditelnění města, k posílení patřičné hrdosti na něj a stále se zvětšujícímu se zájmu veřejnosti při řešení nejrůznějších městských záležitostí.“

LIVCOM 2009 v PLZNI

Na finále soutěže LivCom (The International Awards for Liveable Communities), které se konalo ve dnech 8. až 12. října v Plzni, byla oceněna města z celého světa, která se řídí takovými principy, které vytvářejí kvalitní podmínky pro život obyvatel tak, aniž by ohrožovala potřeby obyvatel budoucích.

Mezi finalisty byli představitelé měst a obcí celé planety, od těch nejmenších (Carlyle, Kanada, s počtem obyvatel 1257) až po ty největší (Peking – Čína, Jokohama – Japonsko, Dubaj – Sjednocené Arabské Emiráty, Rijál – Saúdská Arábie).

Finalisté byli rozděleni do pěti kategorií podle počtu obyvatel. Vedle toho byli vyhlášeni vítězové v kategoriích ekologicky udržitelných projektů a také finanční cena v hodnotě 10 tisíc liber pro nejnápaditější inovátorský projekt.

Město Chrudim, které soutěžilo v kategorii B podle počtu obyvatel, postoupilo do finále se třemi soutěžními projekty. Ceny převzali za město Chrudim starosta Jan Čechovský, místostarosta Petr Řezníček, Šárka Trunečková a Tamara Volejníková.

K úspěchu města se po převzetí ocenění  vyjádřil Petr Řezníček „Všech tří cen si velmi vážíme a k soutěži jsme přistupovali s vědomím, že je vždycky snadnější vítězství v soutěži získat než jej obhájit. Získaná ocenění prokazují, že snaha města Chrudimě na vytváření kvalitních podmínek života se ubírá správnou cestou za účinné spolupráce neziskových organizací, zaměstnanců městského úřadu, obyvatel města a dalších partnerů.“

V této kategorii byly uděleny tři „Zlaté ceny“. Chrudim  s projektem „Zdravé město Chrudim – město, kde stojí za to žít!“ získala druhé místo. Projekt „Rekreační lesy Podhůra“ získal Zlatou cenu a třetí místo v oblasti ekologicky udržitelných projektů. Posledním oceněným byl grantový projekt „Regenerace odpočinkového místa v sídlišti Pod požární zbrojnicí“, který získal finanční dotaci ve výši 10 000 liber.

LIVCOM 2008 v DONGGUANU

Chrudim přivezla z Číny „Zlatou cenu“

Zdravé město Chrudim uspělo v nabité konkurenci téměř tří stovek měst z celého světa a ve finále soutěže The LivCom Awards („Města,ve kterých stojí za to žít“) obsadilo celkově druhé místo. Zároveň si za svoji prezentaci vysloužilo Zlatou cenu a zařadilo se mezi nejúspěšnější účastníky již 12 ročníku této mezinárodní soutěže měst a obcí. Klání sekonalo od 6. do 10. listopadu v sedmimilionovém městě Dongguan v jihovýchodní Číně. Chrudim, člen Národní sítě Zdravých měst ČR, zde obhajovala zlatou cenu za třetí příčku z finále 2007 v Londýně.

The LivCom Awards, probíhající v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), je jedinou soutěží města a obcí na světě, která se zaměřuje na hodnocení celkového rozvoje samospráv dle šesti oblastí jako je ochrana životního prostředí, komunitní život, péče o kulturní dědictví, plánování do budoucnosti  či podpora zdraví. „Odjížděli jsme do Dongguanu s vědomím, že obhájit loňskou Zlatou cenu a třetí místo bude velmi obtížné, neboť kvalita předkládaných projektů se každoročně výrazně zvyšuje. O to větší jsme měli radost, když se náš projekt „Zdravé město Chrudim – město, kde stojí za to žít“ posunul v celkovém hodnocení o jeden stupeň výše oproti loňskému roku ,“ řekl po vyhlášení výsledků soutěže Petr Řezníček, místostarosta Zdravého města Chrudim. Tento úspěch je výsledkem dobré spolupráce města s neziskovými organizacemi, obyvateli města a dalšími partnery, za podpory zastupitelstva města. „Pro obhajobu jsme museli připravit prezentaci sestavenou dle dílčích kritérií v celkové délce 40 minut,“ upřesňila Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého měst a místní Agendy 21 a další strůjce tohoto významného úspěchu.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 284 měst z 50 zemí světa a do finále v Dongguanu postoupilo 28 z nich. Českou republiku v tomto ročníku soutěže reprezentovalo kromě Chrudimi také město Kladno. V nejsledovanější a nejtěžší soutěžní kategorii „Celkový rozvoj města“ pro města s 20–75 tis. obyvateli zlatou cenu získaly novozélandský New Plymouth a Chrudim a stříbro bralo Kladno. Mezi finalisty byli také další zástupci evropských měst, jako např. Eger z Maďarska, Montreux ze Švýcarska či Newark on Trent z Anglie. Města se mohla do soutěže přihlásit také s dílčím projektem a i zde měla Česká republika svého zástupce. Se svým projektem „Zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka biomanipulací“ obsadila Plzeň bronzovou příčku, což je dobrá vizitka pro příští rok, kdy hostitelem této prestižní soutěže bude právě město Plzeň.

LIVCOM 2007 V LONDÝNĚ

Chrudim postoupila do užšího výběru celosvětové soutěže The LivCom Awards. Tato soutěž je jedinou soutěží místních komunit na světě, která se zaměřuje na environmentální řízení a na tvorbu měst , kde je radost žít. Tento ročník byl již jedenáctý.
Do soutěže bylo přijato 260 projektů v pěti kategoriích. Finále se zúčastnilo 39 měst ze 27 zemí světa. Chrudim byla zařazena do kategorie „B“ podle počtu obyvatel 20.001 – 75.000. V této kategorii se utkala s 12 městy z Albánie, Austrálie, Bulharska, České republiky, Litvy, Ruska, USA a Velké Británie. Při 40 minutové prezentaci byly představeny přístupy města při tvorbě krajiny, správě kulturního dědictví, plnění podmínek trvale udržitelného rozvoje, komunikace s veřejností, propagace a vytváření podmínek pro zdravý životní styl a strategické plánování do budoucna.

Poté chrudimští zástupci místostarosta Petr Řezníček, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Šárka Trunečková a místopředsedkyně komise Rady města pro mezinárodní spolupráci Tamara Volejníková odpovídali na odborné otázky mezinárodní poroty. Tříčlenná porota složená z odborníků na problematiku udržitelného rozvoje a životního prostředí z Kanady, Japonska a Belgie rozhodla o přidělení zlaté ceny městu Kladnu (ČR), městu St.Cloud (USA) a městu Chrudimi. Další ceny v této kategorii uděleny nebyly.
Ceny byly slavnostně předány v Café Royal v Londýně v místní části Westminster v pondělí 26.listopadu ve večerních hodinách.
Po udělení cen se vyjádřil chrudimský místostarosta a předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Řezníček : „Získání této prestižní ceny považuji za ocenění práce všech zastupitelů, zaměstnanců radnice a dobrovolníků (partnerů), kteří se výrazně podíleli na práci pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21.Tato úspěšná premiéra bude pro nás určitě motivací pro další zkvalitňování naší práce ve prospěch kvalitního života občanů města Chrudim.
Ukázala se také prospěšnost vzájemné spolupráce Chrudimi s dalšími městy Národní sítě Zdravých měst ČR.“ Hostitelem finále soutěže The LivCom Awards byla radnice Westminsteru.