Měli byste vědět

Chrudimský zpravodaj

Periodický tisk města Chrudim

Zásady vydávání

Chrudim pohledem vzduchoplavce

Chrudim pohledem vzduchoplavce

Resselovo náměstí

Resselovo náměstí

Muzeum barokních soch

Muzeum barokních soch

Stezka pod jihozápadní částí městských hradeb

Stezka pod jihozápadní částí městských hradeb

Náhon v Soukenické ulici

Náhon v Soukenické ulici

Výhled z věže Regionálního muzea

Výhled z věže Regionálního muzea

Muzeum, Chrudimská beseda

Muzeum, Chrudimská beseda

Široká ulice

Široká ulice

Centrum města a kostel Nanebevzetí Panny Marie

Centrum města a kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kašna v Novoměstské ulici

Kašna v Novoměstské ulici

Jarní rozárium Klášterních zahrad

Jarní rozárium Klášterních zahrad

Rozárium Klášterních zahrad

Rozárium Klášterních zahrad

Klášterní zahrady

Klášterní zahrady

Opona v Divadle Karla Pippicha, jedna z nejstarších v ČR

Opona v Divadle Karla Pippicha, jedna z nejstarších v ČR

Partie z letního koupaliště

Partie z letního koupaliště

Užitečné odkazy

Chrudimská beseda

Je středobodem veškerého kulturního a společenského života ve městě.

Sportovní areály města

Sportovní areály města jsou komplexem kvalitních sportovišť pro vyžití celé rodiny.

Technické služby

Starají se o čistotu města ve všech jejích aspektech.

Městské lesy

Nejen zdroj dřevní hmoty, ale také místo pro rekreaci, sport, vzdělání i odpočinek návštěvníků.

Zdravé město a MA 21

Projekt s cílem zvyšovat kvalitu života a zdraví obyvatel města, při respektování principů udržitelného rozvoje.

SPONA

Nebuďte na to sami. Síť pomoci a podpory na Chrudimsku.