Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části obce Medlešice

upozornění výstraha nebezpečí

Plánované přerušení dodávky elektrické energie se uskuteční dne 9. 7. 2024 od 7.30 do 14.30 hod.

Rozsah přerušení dodávek el. energie je uveden v PDF (464 kB).

Přerušení dodávky elektrické energie je dle spol. ČEZ Distribuce nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.

Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Tato zpráva byla rovněž rozeslána pomocí platformy Munipolis (dříve Mobilní rozhlas) zaregistrovaným uživatelům, kteří uvedli svá bydliště. Tato služba je kompletně zdarma. Více informací a možnost registrace zde.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 26. 6. 2024 / 26. 6. 2024