Schválené sportovní dotace

dotace

Rada města Chrudim rozděluje sportovní dotace ve výši do 250 tis. Kč, Zastupitelstvo města Chrudim rozděluje sportovní dotace ve výši nad 250 tis. Kč.

Sportovní dotace do 250 tis. Kč (.xlsx, 12,4 kb) – schválila rada města dne 11. 3. 2024 usnesením R/149/2024
Sportovní dotace nad 250 tis. Kč (.xlsx, 11,7 kb) – schválilo zastupitelstvo města dne 25. 3. 2024 usnesením č. Z/25/2024Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 27. 3. 2024 / 27. 3. 2024