X. zasedání Zastupitelstva města Chrudim

vlajka prapor zastupitelstvo

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 5. února 2024 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim. Jednání je rovněž přenášeno on-line.

BodVěc
1.Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024 ke schválenému  rozpočtu města Chrudim na rok 2024
2.Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. Chrudim
3.Participativní rozpočet města Chrudim „Tvořím Chrudim „
4.Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, návrh rozhodnutí o námitkách vznesených při opakovaném řízení Změny č. 6 územního plánu Chrudim
5.Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
6.Změna zakladatelské listiny společnosti Sociální podnik města Chrudim s.r.o.
7.Změna zakladatelské listiny společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. a pověření starosty města Chrudim k podpisu notářského zápisu
8.Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim
9.Návrh na změnu Statutu fondu obnovy majetku
10.Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města
11.Rozpočtová priorita pro rok 2025 – nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH Chrudim
12.Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města
13.Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.
14.Změna zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. a pověření starosty města Chrudim k podpisu notářského zápisu
15.Převody pozemků v k. ú. Chrudim
16.Plán financování obnovy kanalizace pro veřejnou potřebu Medlešice
17.Financování veřejné zakázky „ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“
18.Informace o činnosti Rady města Chrudim
19.Všeobecná rozprava
Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 30. 1. 2024 / 5. 2. 2024