Přidělení sportovních dotací na rok 2023 v druhém kole

dotace

Přidělení sportovních dotací na rok 2023 v druhém kole schválila Rada města Chrudim dne 23. 10. 2023 usnesením R/445/2023 a Zastupitelstvo města Chrudim dne 20. 11. 2023 usnesením č. Z/78/2023.

Rozdělení:
Tělocvičná jednota Sokol Chrudim: 29 615 Kč
TC Chrudim z.s.: 60 502 Kč
Taneční klub BESTA Chrudim z.s.: 101 208 Kč
TJ Chrudim, z.s.: 5 100 Kč
MD dance studio Chrudim, z.s.: 70 800 Kč
Městský fotbalový klub Chrudim, z.s.: 338 100 Kč
Atletika Chrudim, z.s.: 62 900 Kč

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 6. 12. 2023 / 6. 12. 2023