Uzavírka silnice I/17 v ul. Dr. Milady Horákové

doprava

Silnice bude uzavřena předběžně do 31. 8. 2024 – úplná a částečná uzavírka dle situace.

Aktuálně platí obousměrná uzavírka v úseku od nemocnice k okružní křižovatce u OC Tesco s výjimkou pro autobusy MAD Chrudim. Dále platí jednosměrná uzavírka úseku od okružní křižovatky U Guláška k okružní křižovatce u OC Tesco. V opačném směru, tedy od OC Tesco k okružní křižovatce U Guláška je silnice průjezdná.

Pro pěší je zbudován koridor, který umožní průchod stavbou – od mostu směrem k nemocnici po pravé straně komunikace.

Tento koridor není určen pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Chodec při požití koridoru bude dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti.

K OC Tesco je příjezd ulicí Na Ostrově, kruhový objezd je v tomto úseku průjezdný.

Zahrádkářská kolonie Na Bělidle je přístupná ze směru od Janderovského mlýna, zábrany proti vjezdu jsou na jejím jihovýchodním konci odstraněny.

Autobusová doprava:
Na spojích obsluhujících zastávky u nemocnice se neobsluhují zastávky Chrudim, sportovní areály, Chrudim, Kalábrie a Chrudim, Borzna.
Zastávka Chrudim, nemocnice bude obsluhována pouze ve směru na Vysoké Mýto (na straně u nemocnice).
Na objízdné trase uzavírkou dotčených spojů bude zavedena obsluha zastávky Chrudim, Tovární.

Objízdná trasa v Chrudimi obousměrně:
(autobusové nádraží) – ul. Čs armády/ul. Rooseveltova – sil. I/17 ul. Palackého třída – sil. I/37H ul. Masarykovo náměstí – sil. III/34026 ul. Poděbradova – ul. Tovární – sil. III/34025 ul. Rubešova – ul. Topolská – sil. II/340 – ul. Slovenského národního povstání – sil. I/17 ul. Slovenského národního povstání – OK ul. Václavská – sil. I/17 – (nemocnice).

Chyba v komunikaci způsobila, že tato informace nebyla zveřejněna s předstihem. Velice se za toto pochybení a veškeré tím způsobené potíže omlouváme.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 9. 7. 2024 / 9. 7. 2024