Nalezená zvířata a chrudimský útulek

koťata

Ve středu 4. října byli do Alešovy ulice přivoláni strážníci Městské policie Chrudim k odložené bedně s koťaty. Jednalo o mladá nesoběstačná zvířata z několika vrhů, proto je hlídka dopravila do útulku v Sečské ulici, kde je v pořádku předala do péče přítomné pracovnice. Následně bylo zjištěno, že nalezená koťata nepocházela z Chrudimi.

Na základě příspěvku na sociálních sítích útulku se rozběhla diskuze s různými názory na přístup města k opuštěným zvířatům, proto bychom chtěli některé skutečnosti vysvětlit.

Praxe ukazuje, že není žádoucí, aby byly zdivočelé kočky náhodně krmeny, aniž by jim byla poskytnuta úplná péče. Takový postup je mezi lidmi oblíbený, ale má nepříznivé důsledky pro zvířata. Populace koček se vzhledem k dostatku potravy rychle rozmnožuje, ale zároveň není zvířatům poskytováno to základní – kvalitní krmení, veterinární péče, adekvátní hygienické podmínky. To v dalších důsledcích působí utrpení těchto zvířat, neboť vede ke vzniku a šíření nemocí v populaci, stresu a mnohdy i k úhynům zvířat.

Z vyjádření ministerstva zemědělství vyplývá, že město má povinnost postarat se o toulavé kočky, což naše město zabezpečuje Útulkem města Chrudim, který provozují Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o., resp. Sociální podnik města Chrudim. Útulek slouží pro potřeby města, tak jak mu ukládá zákon, a musí se postarat o nalezené, toulavé a zraněné psy a kočky na území města Chrudim.

Tuto povinnost má ovšem každá obec v České republice. Pokud nemá svůj prostor pro umístění nalezených zvířat, má mít smluvně ošetřeno s nějakým depozitem zvířat možnost umisťování zvířat nalezených na území své obce. Proč by měl občan Chrudimi platit umístění zvířat z jiné obce v městském útulku…

Nicméně došlo k tomu, že se pracovnice útulku i přes tyto výhrady opuštěných koťat ujaly, za což jim patří velké poděkování. Protože jsou to ony, které tráví se zvířaty mnoho hodin nad rámec svých pracovních povinností, např. pravidelným podáváním mléka z láhve, protože nejmenší přijatá koťata nejsou schopna sama přijímat potravu.

Na závěr je třeba uvést, že kapacita útulku v tuto chvíli není dostačující. Hlavně s ohledem na to, že zvířata sem přicházejí zanedbaná, zablešená, začervená či jinak nemocná a je tedy nutné zajistit pro ně karanténu, aby nebyla ohrožena další zvířata, která již mají základní ošetření za sebou a jsou v lepší kondici. Útulek byl původně zřízen pro šest koček. Tato kapacita byla po dlouhou dobu dostačující, nyní se ale situace změnila a útulek je nucen postarat se třeba i o trojnásobek zvířat. V minulosti jsme v ojedinělých případech mohli využít služeb různých depozit v okolí, což v tuto chvíli není možné, protože obdobná situace je prakticky všude stejná a tato zařízení jsou rovněž přeplněná.

Proto bude svoláno jednání, na kterém se bude řešit jak rozšíření Útulku města Chrudim, tak možnosti kastračních programů. Tato problematika není jednoduchá a je nutné stanovit její  podmínky.

Jenom pro doplnění: Město Chrudim v letošním roce přispívá na provoz útulku paušální částkou 66 tisíc korun měsíčně. K tomu je třeba připočíst částky za „krmné dny“, které jsou 29 Kč za psa a 19 Kč za kočku. Za rok 2022 přišel provoz útulku včetně veterinárního ošetření a léků celkem na 846 762 Kč.

Zodpovídá: Sylva Drašnarová
Vytvořeno / změněno: 6. 10. 2023 / 6. 10. 2023