Podávání žádostí o dotace, granty a peněžité dary na rok 2024

dotace

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2024, že dle platných Programů pro poskytování dotací a grantů (dále jen „Program“) je termín pro podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města od 1. ledna do 15. ledna 2024. Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace DaG.

„Programy“ jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www.chrudim.eu.

Žádosti musí splňovat podmínky uvedené v „Programu“. Žádosti doručené po termínu a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání.

Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na:

1) dotace sportovní
2) dotace kulturní
3) dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu
4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21

Bližší informace: Bc. Monika Slaninová (469 657 671, monika.slaninova@chrudim-city.cz) a Kateřina Petriláková (469 657 693, katerina.petrilakova@chrudim-city.cz).

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 4. 1. 2024 / 4. 1. 2024