Mimořádná plošná deratizace v ulicích Na Šancích, Hradištní a Na Větrníku

potkan

Město Chrudim v loňském roce opakovaně provedlo celoplošnou deratizaci na území města, přičemž druhé kolo bylo ukončeno v listopadu. Bohužel ani přes tyto zásahy a také s přispěním velmi mírné zimy se stále nedaří výskyt potkanů výrazně eliminovat. Nejhorší je situace v okolí velkých bytových domů, proto bylo rozhodnuto o provedení další mimořádné plošné deratizace v lokalitě ulic Na Šancích, Hradištní a Na Větrníku. Celkem se jedná o plochu téměř 50 tis. m².


Deratizace bude zahájena 21. 3. 2024 a potrvá přibližně 5 týdnů. Aby tato opatření byla opravdu účinná, potřebujeme i vaši pomoc – žádáme proto o dodržování následujících zásad:
– nevyhazujte zbytky potravin do dřezu nebo do toalety;
– do kontejneru vyhazujte pouze řádně zabalené zbytky potravin;
– nekrmte ptáky a volně žijící živočichy;
– nekrmte toulavé kočky;
– udržujte pořádek kolem svých domů;
– udržujte pořádek v okolí kontejnerových stání, nevyhazujte odpadky v okolí popelnic a kontejnerů;
– v případě zjištění výskytu černé skládky či většího nepořádku informujte Městský úřad Chrudim, například prostřednictvím Mobilního rozhlasu;
– zabezpečte si sklepy a vstupy do objektů.

Ošetřené plochy budou opatřeny výstražnou vlaječkou, která upozorní majitele domácích mazlíčků, že je potřeba zvýšené pozornosti při jejich volném pohybu. Její podobu vidíte na obrázku níže. Do nalezených nor budou aplikovány nástrahy (granulát v sáčku) a vchod do nory bude překryt kamenem, drnem apod. Použitá nástraha je cílena pouze na hlodavce – obsahuje hořčidlo a není tudíž pro domácí mazlíčky atraktivní.

Pozor je potřeba dávat především na uhynulé potkany – pokud by ho např. pes pozřel, hrozí sekundární otrava (hlodavec má v sobě účinnou látku). V případě podezření na otravu mazlíčka vyhledejte veterinárního lékaře. Účinnou protilátkou je vitamín K1 – Kanavit.

Uhynulé potkany je potřeba hlásit společnosti Dezinfa, která deratizaci provádí. Ta rovněž zajistí jejich sběr, odvoz a likvidaci. E-mail: dezinfa@email.cz.

Podoba výstražné vlaječky:

deratizace – upozornění
deratizace – upozornění
Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 25. 3. 2024 / 25. 3. 2024