Úplná uzavírka v Husově ulici

doprava

V době od 25. 9. do 31. 10. bude úplně uzavřena místní komunikace v Husově ulici, v úseku od čp. 253 po čp. 985 (včetně části cyklostezky a lávky přes řeku Chrudimku do Radoušovy ulice, a to z důvodu prací při rozšíření metropolitní optické sítě.

Z důvodu opravy povrchu křižovatky bude uzavřen celý prostor křižovatky u hotelu Bohemia. Tato uzavírka se uskuteční v průběhu 5 dnů v předpokládaném rozmezí 16. 10. – 31. 10.

Další podrobnosti a zejména plánky uzavírky najdete v sekci Odboru dopravy.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 21. 9. 2023 / 21. 9. 2023