Centrální svoz bioodpadu v březnu

bioodpad

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. uskuteční ve dnech 16. a 23. března svoz biologického odpadu formou přistavení kontejneru ve vybraných lokalitách.

Kontejnery budou přistaveny od 8 do 12 hodin, přítomen bude proškolený pracovník TS, který pomůže s nakládkou.
Do kontejneru patří: listí, větve, tráva, zbytky rostlinného původu. Do kontejneru nepatří: jakýkoliv ostatní a nebezpečný odpad.

Svoz bioodpadu v sobotu 16. 3.:
Topol – u hasičské zbrojnice
Vlčnov – u rybníčku
Zahrádkářská kolonie Janderov – u zahrádkářské klubovny

Svoz bioodpadu v sobotu 23. 3.:
Markovice – u kulturního domu
Medlešice – u zámku
Plochá dráha – u hospice

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 7. 3. 2024 / 7. 3. 2024