Komerční inzerce v Chrudimském zpravodaji

Pro komerční inzerci je vyhrazena část zadní strany CHZ (formát A4), tisk je plnobarevný. Ceny inzerce jsou uvedeny včetně DPH. Zákazník dodá inzerát již zhotovený, včetně grafického zpracování. Toto grafické zpracování musí respektovat modulární rozměry inzerátů (M1–M4); tyto návrhy lze akceptovat jen jsou-li zhotoveny v některém z běžných grafických formátů (JPG, PDF, TIFF, CDR, AI). Nikoli vytvořeny v MS Word, či v jiném textovém editoru! Inzerát musí být dodán do termínu uzávěrky příslušného vydání. Nezveřejňujeme politickou inzerci. Vyhrazujeme si právo odmítat inzeráty s nevhodným (např. lascivním, vulgárním, popř. násilným) obsahem nebo inzeráty propagující pochybné, nedůvěryhodné služby apod. O uveřejnění inzerce hlasuje redakční rada. Více též v Zásadách pro vydávání Chrudimského zpravodaje. Chrudimský zpravodaj vychází nákladem 11 100 výtisků a zdarma distribuován do všech domácností Chrudimi a jejích místních částí.

Modulární velikosti inzerátů

Ceník inzerce

NázevRozměr [mm]Cena [Kč]
modul 185 × 24,51000 vč. DPH
modul 285 × 573000 vč. DPH
modul 385 × 1227 500 vč. DPH
modul 4178 × 9020 000 vč. DPH

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Podrobnosti konzultujte e-mailem: zpravodaj@chrudim-city.cz, nebo na telefonu: 469 657 147