Dopravní opatření během uzavírky mostu silnice I/17 u OC Tesco

doprava

Informace o dopravních opatřeních v průběhu rekonstrukce mostu u OC Tesco, rekonstrukce ulice Dr. Milady Horákové a výstavby lávky v ul. Na Ostrově. Uvedené informace se mohou změnit. Sledujte, prosím, aktuální informace na webu města, popřípadě na sociálních sítích (facebook, X/twitter, instagram) a na Mobilním rozhlasu/Munipolis.

Uzavírka silnice I/17 v místě mostu bude od 18. 3. do 4. 8. 2024.

Přibližně od 20. července budou na mostě pokládány živičné vrstvy, a to v souběhu s obnovou asfaltového povrchu silnice I/17 v ulici Dr. Milady Horákové v úseku od kruhové křižovatky u nemocnice ke kruhové křižovatce „U Guláška“. Veškeré práce na rekonstrukci ulice Dr. Milady Horákové by měly proběhnout v době od cca 20. června do 4. srpna.

Předpoklad je, že stavba mostu a obnova živičného krytu silnice I/17 v ulici Dr. Milady Horákové bude končit ve stejném termínu.

K průběhu stavebních prací na obnově asfaltového povrchu budeme další informace podávat dodatečně, podle přípravy stavby. V tuto chvíli se zatím jedná o předběžné informace, které budou konkretizovány.

Objízdné trasy

Objízdné trasy vedou po městském komunikačním okruhu a obchvatu Chrudimi, viz níže situace uzavírky a objízdných tras. Využít lze i komunikace v ulicích Na Ostrově a V Průhonech, kde však situaci komplikují souběžné částečné uzavírky kvůli výstavbě lávky přes řeku Chrudimku, a to až do poloviny července 2024.

Chodci

Od 18. března do 1. dubna dojde k výstavbě dočasné lávky pro pěší, umístěné po levé straně mostu po proudu řeky. Pro chodce bude po dobu výstavby dočasné lávky na stávajícím mostě vytvořen koridor pro přejití mostu.
Od 2. dubna bude následovat oprava mostu (snesení vlastní mostovky a instalace nové mostovky, vytvoření spřažené desky, říms, zábradlí a další související práce). Chodci budou využívat dočasnou lávku.

Městská autobusová doprava

V souvislosti s uvedenými uzavírkami bude MAD Chrudim v období 18. 3. – 30. 6. přepravovat cestující bezplatně.
Cestujícím, kteří mají již zakoupenou jízdenku na čipové kartě, bude cestou dopravce vráceno jízdné na informační kanceláři. S ohledem na plánované zapojení MAD Chrudim do IREDO Pardubického kraje od 1. 7. 2024 bude výměna karet a vrácení zůstatku probíhat v období od 1. 5. do 31. 8. 2024. Bližší podrobnosti budou zveřejněny.

MAD Chrudim bude obsluhovat zastávky následovně (plánek najdete níže):

Směr dopravní terminál → Větrník 

Autobusy linky 2 a 3 pojedou v trase Palackého třída – Vrchlického – za mostem odbočí vpravo na Jungmannovo nábřeží – ulice V Průhonech – Dr. Milady Horákové – zastávka Nemocnice. Dočasné nástupiště vznikne na Jungmannově nábřeží za mostem, jež nahradí zastávku Chrudim, Obce Ležáků.

Pro tento směr bude také u zimního stadionu zřízena zastávka v parkovacím pásu, kam bude přemístěna zastávka Sportovní areály.

Obsluhovány nebudou zastávky v ulici Obce Ležáků (zastávka Chrudim, Obce Ležáků) a zastávky v ulici Dr. Milady Horákové (zastávky Chrudim, S.K.Neumanna, sídliště U Stadionu, Sportovní areály).

Směr Větrník → dopravní terminál 

Autobusy linky 2 a 3 pojedou ve směru od nemocnice ulicemi Dr. Milady Horákové – V Průhonech – Svatopluka Čecha – Vrchlického – Palackého třída.

U zimního stadionu bude zřízena zastávka v autobusovém zálivu, která dočasně nahradí zastávku Sportovní areály. Dočasně zřízena bude také zastávka ve Vrchlického ulici u chodníku, kam bude přemístěna zastávka Obce Ležáků.

Autobusy nebudou obsluhovat zastávky v ulici Dr. Milady Horákové (tedy Chrudim, Sportovní areály, sídliště U Stadionu a S. K. Neumanna) a v ulici Obce Ležáků (zastávka Chrudim, Obce Ležáků), a to s výjimkou ranního spoje z Větrníku s odjezdem v 7.15 hod., který pojede v trase V Průhonech – Sv. Čecha – Vrchlického – Na Ostrově – Dr. Milady Horákové a obslouží zastávky Sportovní areály (v jejím původním umístění), sídliště U Stadionu, S. K. Neumana a Obce Ležáků (u Penny Marketu). Důvodem je dovoz dětí do škol. Od 1. července pak spoj nejezdí.

Připojené soubory:

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 14. 3. 2024 / 25. 3. 2024