Dopravní opatření při rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Chrudimku v ulici V Průhonech, Na Ostrově

V termínu od 6.2.2024 do 15.7.2024 bude firma CAVATOR s.r.o. realizovat další investiční akci města Chrudim – rekonstrukci lávky pro pěší L03 přes řeku Chrudimku, spojující sídliště U Stadionu s městskými sportovišti. Rekonstrukce lávky bude probíhat za úplné uzavírky a částečné uzavírky ulice V Průhonech a za částečné uzavírky vozovky v ulici Na Ostrově, a to v následujících etapách:

    I. etapa: 06.02.2024 – 11.02.2024

     – úplná uzavírka vozovky a chodníku v ulici V Průhonech v úseku u lávky L03. Průchod chodců dotčeným úsekem bude veden po uzavřené části vozovky přilehlé k lávce L03, průchod přes lávku zůstává zachován – viz příloha č. 1.

 

   II. etapa: 12.02.2024 – 10.03.2024

    – úplná uzavírka vozovky v ulici V Průhonech v úseku u lávky L03 – viz příloha č. 2,

    – úplná uzavírka lávky L03 – viz příloha č. 2 a 3,

    – částečná uzavírka vozovky v ulici Na Ostrově – viz příloha č. 3,

    – dopravní omezení na MK v ulici v Průhonech v úseku proti plaveckému bazénu – viz příloha č. 4.

 

III. etapa: 11.03.2024 – 15.07.2024

     – úplná uzavírka lávky L03 – viz příloha č. 3 a 5,

     – částečná uzavírka vozovky v ulici Na Ostrově – viz příloha č. 3,

     – částečná uzavírka vozovky v ulici V Průhonech – obousměrný provoz vozidel dotčeným úsekem veden částečně po chodníku a řízen světelnou signalizací; chodci převedeni na provizorní chodník vybudovaný na ploše přilehlého fotbalového hřiště – viz příloha č. 5,

    – dopravní omezení na MK v ulici v Průhonech v úseku proti plaveckému bazénu – viz příloha č. 4.

 

Objízdná trasa k jednotlivým sportovištím při uzavírce ulice V Průhonech (I. a II. etapa) je vedena od okružní křižovatky u nemocnice po silnici I/17 v ulicích Dr. Milady Horákové a Obce Ležáků na křižovatku s místní komunikací v ulici Vrchlického, dále ulicí Vrchlického přes most na křižovatku s ulicí Jungmannovo nábřeží a dále ulicí Jungmannovo nábřeží k fotbalovému a atletickému stadionu. V opačném směru pak ulicemi Svatopluka Čecha a Vrchlického zpět na silnici I/17 v ulici Obce Ležáků a dále po silnici I/17 až k okružní křižovatce u nemocnice – viz přílohy č. 1 a č. 2.

Obchozí trasa pro chodce při uzavírce lávky L03 je od lávky vedena ulicí Na Ostrově podél sídliště U Stadionu na most na I/17 u Tesca (později při uzavírce mostu na provizorní lávku pro pěší souběžnou s mostem) a následně ulicí V Průhonech k jednotlivým sportovištím (zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický stadion) – viz příloha č. 4.

 

Žádáme chodce i řidiče o vzájemnou ohleduplnost a respektování umístěného dopravního značení a omlouváme se za způsobené dopravní komplikace.

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Ing. Soňa Pecháčková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 502 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 310

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 1. 2. 2024 / 1. 2. 2024