Uzavření chodníku v Čáslavské ulici

doprava

V době od 2. dubna do 16. června bude uzavřen chodník v Čáslavské ulici, a to v úseku od čp. 266 po křižovatku s účelovou komunikací v Čáslavské ulici (vedoucí k hygienické stanici). Důvodem je rekonstrukce plynovodu a přípojek v 1., 2., 8., 3. a 4. etapě (více včetně plánků najdete v sekci Odboru dopravy).

Autobusová zastávka Chrudim,Čáslavská bude po dobu 1. etapy dočasně přesunuta před obchodní centrum PORT (stará Transporta). Přístup k autobusové zastávce bude zajištěn po protilehlém chodníku a po přechodu pro chodce u vjezdu do areálu staré Transporty.

Chodci budou po dobu provádění prací převáděni na protější chodník. Žádáme chodce, aby využívali k přecházení přechody pro chodce.

Žádáme řidiče i chodce, aby respektovali umístěné dopravní značení.

Stavba rekonstrukce plynovodu bude následně pokračovat dalšími etapami až po křižovatku s místní komunikací v ulici Gorkého. O dopravních opatřeních při dalších etapách budeme občany informovat.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 28. 3. 2024 / 28. 3. 2024