Úplná uzavírka chodníku v ulici Čáslavská.

V době od 02.04.2024 do 16.06.2024 bude z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek uzavřen chodník v ulici Čáslavská, v úseku od č.p.266 po křižovatku s účelovou komunikací v ulici Čáslavská (vedoucí k hygienické stanici) – 1., 2., 8., 3. a  4.etapa. Práce budou prováděny po etapách (viz přílohy).

Autobusová zastávka „Chrudim, Čáslavská“ bude po dobu 1. etapy dočasně přesunuta před obchodní centrum PORT (stará Transporta). Přístup k autobusové zastávce bude zajištěn po protilehlém chodníku a po přechodu pro chodce u vjezdu do areálu staré Transporty.

Chodci budou po dobu provádění prací převáděni na protější chodník. Žádáme chodce, aby využívali k přecházení přechody pro chodce.

Žádáme řidiče i chodce, aby respektovali umístěné dopravní značení.

Stavba rekonstrukce plynovodu bude následně pokračovat dalšími etapami až po křižovatku s místní komunikací v ulici Gorkého. O dopravních opatřeních při dalších etapách budeme občany informovat.

 

 

 

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Jana Šupíková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 506 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 308

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 26. 3. 2024 / 27. 3. 2024