Částečná uzavírka silnice I/17 v úseku mostu u obchodního centra TESCO

doprava

V termínu od 27. 11. do 4. 12. 2023 bude částečně uzavřena (zjednosměrněna) silnice I/17 v úseku mostu u OC TESCO z důvodu výstavby technologické lávky pro přeložky sítí umístěných na konstrukci mostu. Silnice bude průjezdná ve směru od nemocnice k okružní křižovatce „U Guláška“. Provoz ve směru od OK „U Guláška“ k nemocnici bude veden po objízdné trase po městském komunikačním okruhu (ulicemi Obce Ležáků, Palackého třída, Masarykovo náměstí, Poděbradova, Tovární, Rubešova, Topolská, SNP).

Průchod chodců přes most zůstane zachován.

Částečnou uzavírkou mostu bude dotčen provoz linkových autobusů i autobusů městské autobusové dopravy Chrudim (MAD).

Podrobnější informace včetně plánku objízdné trasy a dopravního značení najdete v sekci Odboru dopravy.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 27. 11. 2023 / 29. 11. 2023