Částečná uzavírka silnice I/17 v úseku mostu u obchodního centra TESCO

V termínu od 27.11.2023 do 4.12.2023 bude částečně uzavřena (zjednosměrněna) silnice I/17 v úseku mostu u OC TESCO z důvodu výstavby technologické lávky pro přeložky sítí umístěných na konstrukci mostu. Silnice bude průjezdná ve směru od nemocnice k okružní křižovatce „U Guláška“. Provoz ve směru od OK „U Guláška“ k nemocnici bude veden po objízdné trase po městském komunikačním okruhu (ulicemi Obce Ležáků, Palackého třída, Masarykovo náměstí, Poděbradova, Tovární, Rubešova, Topolská, SNP).

Průchod chodců přes most zůstane zachován.

 

Částečnou uzavírkou mostu bude dotčen provoz linkových autobusů i autobusů městské autobusové dopravy Chrudim (MAD).

Autobusy MAD a linkové autobusy pojedou ve směru od nádraží na Vysoké Mýto ulicemi Palackého třída, Obce Ležáků, Vrchlického, Jungmannovo nábřeží a V Průhonech, v křižovatce u sportovních areálů se napojí na silnici I/17 v ulici Dr. Milady Horákové.

Zastávka Chrudim, Obce Ležáků bude obsluhována dle jízdních řádů, autobusy se po jejím obsloužení otočí na okružní křižovatce „U Guláška“, vrátí se na křižovatku s ulicí Vrchlického a dále budou pokračovat po trase ke sportovním areálům.

Na trase MAD ve směru Dopravní terminál – Větrník nebudou obsluhovány zastávky Chrudim, S.K.Neumanna, Chrudim, sídliště U Stadionu a Chrudim, sportovní areály.  Náhradní zastávka bude zřízena v prostoru parkovacího pásu proti zimnímu stadionu.

 

Pro bezpečný pohyb autobusů po objízdné trase a zřízení náhradní autobusové zastávky bude zakázáno zastavení vozidel na Jungmannově nábřeží (v úseku u křižovatky s ulicí Vrchlického) a v ulici V Průhonech – v úseku nábřeží proti plaveckému bazénu a v části parkovacího pásu proti zimnímu stadionu.

 

Žádáme řidiče o respektování umístěného dopravního značení a ohleduplný pohyb po komunikacích města Chrudim.

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Ing. Soňa Pecháčková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 502 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 310

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 27. 11. 2023 / 24. 1. 2024