Závěrečné vyúčtování veřejné sbírky

zámek Medlešice

Město Chrudim konalo od 15. 7. 2017 veřejnou sbírku za účelem Oprava, úpravy a zvelebení objektu zámku a zámeckého parku v Medlešicích.

Na účtu veřejné sbírky, která byla konána sbíráním příspěvků na účet sbírky a pokladničkami, se celkem sešlo 96 620,36 Kč. Rozhodnutím Rady města Chrudimi byla sbírka v říjnu 2023 ukončena a proběhlo ze zákona povinné celkové vyúčtování veřejné sbírky, které Krajský úřad Pardubického kraje překontroloval. Vyúčtování veřejné sbírky bylo bez závad.

Z výtěžku sbírky město Chrudim přispělo částkou 96 600 Kč na pořízení nové elektropřípojky pro zajišťování venkovních akcí v parku objektu zámku v Medlešicích. Zbývajících 20,36 Kč bylo z účtu sbírky převedeno na účet města Chrudim a bylo použito na pokrytí nákladů spojených s tiskem podkladů k vyúčtování veřejné sbírky. Cena pořízení elektropřípojky převýšila částku získanou veřejnou sbírkou, rozdíl město Chrudim uhradilo ze svého rozpočtu.

Realizace nové elektropřípojky byla provedena na základě návrhu občanů z Medlešic, kteří se na konání akcí v medlešickém parku podílejí.

Město Chrudim upřímně děkuje všem, kteří do veřejné sbírky na zámek a park v Medlešicích přispěli.

Zvláštní poděkování patří chrudimské rodačce, světoznámé operní pěvkyni, paní Dagmar Peckové, která byla nejen iniciátorkou, ale také významnou přispěvatelkou této veřejné sbírky.

Děkujeme!

město Chrudim, pořadatel veřejné sbírky

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 29. 2. 2024 / 7. 3. 2024